Testauksen hallinta

Testaus on tärkeä osa muutoksen toteuttamista erityisesti IT-hankkeissa. Sovellusten ja järjestelmien kattava testaaminen ennen käyttöönottoa parantaa selkeästi valmiin ratkaisun onnistumisen edellytyksiä.

Onnistunut testaus vaatii suunnitelmallisuutta ja koordinointia, jotta kaikki tarpeellinen saadaan todennettua toimituksen vaatimassa aikataulussa. Project-IT:n asiantuntijoissa on lukuisia testauksen hallinnan asiantuntijoilta, jotka hoitavat nämä tehtävät ammattitaidolla.

Monipuolista testauksen hallintaa

Kokonaisvaltainen testauksen hallinta varmistaa hankkeiden laadun ja aikataulun. Suurissa hankkeissa testaus on usein merkittävä kokonaisuus, jonka hallinta vaatii erityisosaamista. Project-IT:n testauksen hallinnan asiantuntijoilla on asiakasorganisaatioissa muun muassa seuraavia tehtäviä.

  • Testauksen koordinointi ja raportointi
  • Testauksen suunnittelu ja määrittely
  • Testausmenetelmien valinta
  • Testaustyökalujen hyödyntäminen

Testauksen hallinnan roolit

Project-IT:n testauksen hallinnan asiantuntijat vastaavat aina asiakkaan tarpeisiin sopivalla testauskokonaisuudella. Hallittava kokonaisuus voi vaihdella kulloisenkin tarpeen mukaan kokonaisvastuusta aina pienemmän osa-alueen testauksen koordinointiin. Testauksen hallinnan nimikkeitä asiakastoimeksiannoissa ovat muun muassa seuraavat.

  • Testipäällikkö
  • Test Manager
  • Test Lead
  • Test Design Lead

Testauksen kokonaisuus on usein moniulotteinen ja siihen osallistuu useita henkilöitä. Project-IT:n asiantuntijoiden johdolla testaus suoritetaan luotettavasti ja ammattimaisesti.

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.