Ketterän kehittämisen ohjaaminen

Project-IT:n asiantuntijoilla on vahva osaaminen ketterästä kehittämisestä eri rooleissa. Kokeneet asiantuntijamme ovat olleet mukana vakiinnuttamassa ketterän kehittämisen asemaa organisaatioissa ja toteuttaneet useita hankkeita ketteriä menetelmiä hyödyntäen.

Käytännön kokemus ja useat osa-alueen sertifikaatit ovat osoituksena asiantuntijoidemme laaja-alaisesta osaamisesta alueella. Ammattilaisemme ovat soveltaneet asiakasorganisaatioissa kattavasti eri menetelmiä, kuten SAFea, Leania, Agilea, Scrumia sekä iteratiivista ja inkrementaalista kehitystä.

Ketterän kehityksen ohjausta asiakkaan tarpeiden mukaan

Ketterän kehityksen asiantuntijamme toimivat aina asiakkaan edun mukaisesti ja sitoutuvat yhdessä sovittuun menetelmään ja sen soveltamiseen. Project-IT:n asiantuntijat pystyvät auttamaan asiakkaita ketterien menetelmien hyödyntämisessä ja toimintatapojen soveltamisessa parhaalla tavalla muun muassa seuraavissa tilanteissa.

  • Ketteryyden nykytilan analysointi
  • Ketterän viitekehyksen käyttöönotto
  • Muutosjohtaminen
  • Ketterien menetelmien soveltaminen nykyisissä hankkeissa

Asiantuntijoilla laaja osaaminen eri rooleista

Project-IT:n asiantuntijat toimivat ketterissä organisaatioissa useissa eri rooleissa. Laaja-alaisen kokemuksen ansiosta eri roolien soveltaminen onnistuu sujuvasti kulloisenkin asiakkaan hyödyntämän menetelmän mukaisesti. Esimerkkejä asiakastoimeksiantojen rooleista ovat muun muassa seuraavat.

  • Epic Owner
  • Scrum Master
  • Product Owner
  • Release Train Engineer

Käytännön kokemuksen ohella Project-IT:n asiantuntijat ovat sertifioituneet laajasti ketterän kehittämisen menetelmiin ja rooleihin. Ansioluetteloista löytyy kattavasti muun muassa SAFe Agilist, Certified Scrum Master ja Certified Product Owner -sertifikaatteja.

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.