Arkkitehtuuripalvelut

IT-arkkitehtuurin ammattilaiset

Project-IT:n arkkitehdit työskentelevät asiakkaidemme suurissa ja liiketoimintakriittisissä kehittämishankkeissa luoden tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja ratkaisumalleja asiakkaillemme. He työskentelevät itsenäisesti tai projektijohtajan kanssa läpi projektin elinkaaren aina esiselvitysvaiheesta viimeiseen katselmointiin. Näin asiakkaamme saa suurimman hyödyn yhteistyöstämme. Arkkitehtimme tuovat vahvaa kokemustaan eri liiketoiminta-aloilta ja järjestelmistä löytäen parhaat teknologiat ja ratkaisut asiakkaan tarpeisiin.

Arkkitehdeillamme on vahva ohjelmistokehitystausta ja he osaavat kuvata asiakkaan ongelmat paitsi liiketoiminnan näkökulmasta myös teknisinä ratkaisukokonaisuuksina. Arkkitehtimme pystyvät keskustelemaan sujuvasti sekä asiakkaan liiketoiminnasta että miten liiketoimintaa voidaan kehittää hyödyntämällä uusinta teknologiaa.

Arkkitehtimme hallitsevat laajan kirjon eri teknologioita (esim. Java, .NET, JavaScript, React, Spring, SOAP, REST, SQL, AWS, Azure, Docker) ja heillä on vahva kokemus nykyaikaisista kehitysmenetelmistä (Agile, DevOps, CI/CD). He pystyvät johtamaan tiimiä teknisensä liidinä tai vetämään projekteja.

Teknisen osaamisen lisäksi arkkitehdeillemme tärkeää on itsenäinen ajattelu ja kyky käsitellä laajoja kokonaisuuksia ja ottaa haltuun uusia teknologioita. Heillä on vahva kokemus ja näkemys järjestelmien muutos- ja kehittämishankkeista erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. He pitävät huolen, että IT-projektin aikana toteutetut arkkitehtuuriset ratkaisut ovat toiminnallisesti luotettavia ja ylläpidettäviä.

Project-IT:n arkkitehdit vastaavat seuraavista kokonaisuuksista:

  • Arkkitehtuuriset ratkaisut
  • Teknologiset suositukset
  • Järjestelmän GAP-analyysi (nykytila vs. tavoitetila)
  • Toteutusvaihtoehtojen arviointi
  • Liiketoiminnan vaatimukset
  • Tekniset vaatimukset, syötteet ja rajapinnat
  • Järjestelmävaatimusten mallintaminen
  • Tietomallien suunnittelu
  • Järjestelmäkehityksen johtaminen

 

Tarvitsen arkkitehdin

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.