Arkkitehtuuripalvelut

IT-arkkitehtuurin ammattilaiset

Project-IT:n arkkitehdit työskentelevät asiakkaidemme suurissa ja liiketoimintakriittisissä kehittämishankkeissa luoden tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja ratkaisumalleja järjestelmä-, teknologia- ja integraatioarkkitehtuurin alueilla. Arkkitehtimme toimivat tulkkina toiminnankehittämisen ja IT:n välillä. Arkkitehtien tehtävänä on liiketoiminnan tavoitteiden ja vaatimusten muuntaminen teknisen ratkaisun kielelle, arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan mallinnus, kehittämisenosittaminen järkeviksi kokonaisuuksiksi sekä sen jatkuva ohjaaminen arkkitehtuurin mukaisesti.

Arkkitehtimme työskentelevät joko kehittämishankkeen elinkaaren alkuvaiheessa, kun ratkaisua suunnitellaan, tai koko kehittämisen elinkaaren ajan toteutusta ohjaten.He auttavat asiakastamme luomaan arkkitehtuurista osan jatkuvan kehittämisen prosessia, jossa kehittäminen tapahtuu järkevissä ja hallittavissa kokonaisuuksissaliiketoiminnan tarpeita kuunnellen ja hyödyntäen uuden teknologian mahdollisuuksia.

Arkkitehtimme työskentelevät itsenäisesti tai projektijohtajan kanssa läpi projektin elinkaaren aina esiselvitysvaiheesta viimeiseen katselmointiin. Näin asiakkaamme saa suurimman hyödyn yhteistyöstämme. Arkkitehtimme tuovat vahvaa kokemustaan eri liiketoiminta-aloilta ja järjestelmistä löytäen parhaat mahdolliset teknologiat organisaatiollesi. IT-arkkitehtimme puhuvat sujuvasti sekä tekniikkaa että liiketoimintaa.

Arkkitehdeillamme on vahva kokemus ja näkemys eri järjestelmien muutos- ja kehittämishankkeistaerilaisissa liiketoimintaympäristöissä. He pitävät huolen, että IT-projektin aikana toteutetut arkkitehtuuriset ratkaisut ovat toiminnallisesti luotettavia ja ylläpidettäviä.

Project-IT:n arkkitehdit vastaavat seuraavista kokonaisuuksista:

  • Arkkitehtuuriset ratkaisut
  • Teknologiset suositukset
  • Järjestelmän GAP-analyysi (nykytila vs. tavoitetila)
  • Toteutusvaihtoehtojen arviointi
  • Liiketoiminnan vaatimukset
  • Tekniset vaatimukset, syötteet ja rajapinnat
  • Järjestelmävaatimusten mallintaminen
  • Tietomallien suunnittelu
  • Järjestelmäkehityksen johtaminen

 

Tarvitsen arkkitehdin