Arkkitehtuuri

Project-IT:n arkkitehdit työskentelevät asiakkaidemme liiketoiminnan ja IT:n kehittämishankkeissa. He tuovat vahvaa kokemusta eri liiketoiminnan alueilta ja järjestelmistä löytäen parhaat teknologiat ja ratkaisut asiakkaan tarpeisiin.

Arkkitehdit liiketoiminnan tukena

Arkkitehdeillemme tärkeää on itsenäinen ajattelu ja kyky käsitellä laajoja kokonaisuuksia ja ottaa haltuun uusia teknologioita. Arkkitehtimme toimivat asiakastoimeksiannoissa muun muassa seuraavissa rooleissa:

 • Kokonaisarkkitehti
 • Tietoarkkitehti
 • Ratkaisuarkkitehti
 • IT-arkkitehti

Project-IT:n arkkitehdeilla on vahva kokemus ja näkemys järjestelmien muutos- ja kehittämishankkeista erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. He pitävät huolen, että IT-projektin aikana toteutetut arkkitehtuuriset ratkaisut ovat toiminnallisesti luotettavia, ylläpidettäviä sekä kestävät aikaa. Arkkitehtimme hallitsevat laajan kirjon eri teknologioita ja heillä on vahva kokemus nykyaikaisista kehitysmenetelmistä, kuten Agile, DevOps, CI/CD.

Tärkeintä arkkitehdeillemme on työssään löytää asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin soveltuva ratkaisu. He ymmärtävät niin liiketoiminnan tarpeita kuin teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Heidän työnsä sisältää asioiden analysointia, tavoitetilan määrittelyä, ongelman ratkaisua, teknologioiden evaluointia ja suositusten tekemistä. Heillä on vahva ote dokumentointiin ja asioiden eteenpäin vientiin. He osaavat hyödyntää moderneja ratkaisuja suunnittelussa ja kehityksessä.

Project-IT:n arkkitehtien vastuualueita ovat muun muassa seuraavat:

 • Arkkitehtuuriset ratkaisut
 • Teknologiset suositukset
 • Infran ja pilvipalveluiden ratkaisut
 • Integraatiot
 • Järjestelmän GAP-analyysit (nykytila vs. tavoitetila)
 • Toteutusvaihtoehtojen arviointi
 • Tekniset vaatimukset, syötteet ja rajapinnat
 • Järjestelmävaatimusten mallintaminen
 • Tietomallien suunnittelu
 • Järjestelmäkehityksen johtaminen
 • Ratkaisujen elinkaaren hallinta

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.