Ville Luukkonen

Myyntipäällikkö

ville.luukkonen@project-it.fi

+358 50 355 9014

Töissä Project-IT:ssä

Myyntipäällikön tehtäviin siirtyneellä Ville Luukkosella on uutta pestiään varten ainutlaatuinen tausta, sillä hän toimi aiemmin saman yrityksen projektipäällikkötehtävissä.

”Projektipäällikkönä sain olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa vaihtelevissa työympäristöissä. Pitkien projektien aikana pääsin syventymään asiakkaiden haasteisiin, ja uskon aiempien kokemusteni tukevan minua hyvin myynnin parissa”, sanoo uudesta työnkuvastaan innostunut Luukkonen.

Viidentoista projektipäällikkövuoden aikana Luukkonen on ollut aitiopaikalla näkemässä projektialalla tapahtuneita muutoksia. Sisällöllisesti teknologia on muuttunut huomattavastikin, samoin projektimenetelmät ovat tänä päivänä erilaisia.

”Aiemmin projektit olivat IT-projekteja, mutta nyt tehdään lähtökohtaisesti liiketoimintaan liittyviä muutosprojekteja, joissa IT-puoli on mukana. Muutosprojektien määrä on siis lisääntynyt suhteellisesti paljon. Projektipäälliköiden työtä arvostetaan myös enemmän kuin aiemmin, vaikka tässä on toki yrityskohtaisia eroja”, kuvaa Luukkonen.

Asiakkailla on nykyään enemmän ymmärrystä muutoksen tarpeellisuudesta. Enää ei välttämättä odoteta massiivisen muutoksen tekemistä, vaan liikkeelle voidaan lähteä kokeilukulttuurinkin mukaisesti. Suurin osa projekteista tehdään kuitenkin edelleen perinteisellä tavalla.

Luukkonen on aina ollut kiinnostunut myynnistä. Pitkän projektipäällikkökokemuksen turvin on mieluista siirtyä vahvemmin asiakastarpeita kartoittavaan ja asiakkuuksia hoitavaan työhön, koska Project-IT:n palvelut ja erilaisten projektien painopisteet sekä yksityiskohdat ovat tuttuja.

Uusi myyntipäällikkö odottaa työltään onnistuneita myyntikohtaamisia, joiden myötä asiakkaat kokevat saavansa merkittävää lisäarvoa.

”Ehdotin itse tätä työrooliini liittyvää muutosta, ja olen erittäin tyytyväinen siihen, kuinka positiivisesti tähän ajatukseen suhtauduttiin. Keskustelimme asiasta Project- IT:llä myynnistä ja markkinoinnista vastaavan Jussi Pietilän kanssa, ja loimme uramuutokselle aikataulun. Todella hienoa, että työssä kehittyminen ja uudet haasteet ovat mahdollisia myös omalla työnantajalla”, hän iloitsee.

Luukkosta kiinnostaa myyntityössä asiakkuuden hoito ja koko asiakashallinnan elinkaari. Toimiminen liiketoiminnan ytimessä tekee asiakastyöstä kiehtovaa.

”Olen kiinnostunut asiakasyhteyden muodostamisesta pidempiaikaisen asiakasymmärryksen kautta, missä luottamuksella on tärkeä rooli. Haluan ymmärtää asiakkaidemme tarpeita ja auttaa ja konsultoida heitä tavoitteidensa mukaiseen suuntaan. Vahvuuksiini kuuluu se, etten lukittaudu tiettyyn katsantokantaan, vaan näen asiat laajasti”, hän sanoo.

Työtehtävään liittyvän muutoksen myötä Luukkonen on osa Project-IT:n kolmihenkistä myyntitiimiä.

Omalla ajalla

Työn vastapainona Luukkonen nauttii vapaa-ajastaan perheensä, vaimon ja kahden lapsen, sekä ystäviensä kanssa.

”Rentoudun luonnossa ja erityisesti merellä liikkuminen on lähellä sydäntäni. Laskettelu ja hiihto ovat mielilajejani talvisin”, hän kertoo.

Kokemusta projektialalta

15

vuotta

Todella hienoa, että työssä kehittyminen ja uudet haasteet ovat mahdollisia myös omalla työnantajalla.

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.