Taina Ronkainen

Johtava konsultti

taina.ronkainen@project-it.fi

+358 40 801 8140

Töissä Project-IT:ssä

Taina Ronkaisella on vahva teknillinen koulutustausta ja monipuolinen työkokemus hanke- ja projektinhallinnasta prosessi- ja järjestelmäkehityksen parissa sekä kokemusta palvelunhallinnasta.

”Pääasiallinen toimialaosaamiseni on julkishallinnosta. Lisäksi pankki-, teräs-, kemia- ja sähkötoimiala ovat tulleet urani aikana tutuiksi”, hän kertoo.

Yksi mieleenpainuvimmista tehtävistä oli  transformaatiohankkeessa, jossa toteutettiin prosessi- sekä järjestelmäuudistus asiakkuudenhallinta- ja teollisuusjärjestelmiin sekä SAPin ERPiin.

”Tässä hankkeessa roolini oli Program Management Office Lead. Päätehtäväni oli varmistaa, että hankejohdolla on oikea ja ajantasainen tilannekuva projektien tilanteesta, tarvittava päätöksentekoaineisto sekä säännölliset hankejohdon tapaamiset seurantaa ja päätöksentekoa varten. Lisäksi tehtäviini kuului hankehallinnan kehittäminen, hankesuunnitelman tuottaminen ja viestintä projekteille. Tuin myös projektipäällikköjä tilannekuvan tuottamisessa ja tavoiteseurannassa”, Ronkainen kuvailee.

Hän on työskennellyt myös useissa yksittäisen järjestelmäkehityksen projekteissa sekä järjestelmien tuotantoympäristön ylläpidon ja kehityksen parissa.

Monella eri toimialalla työskennellyt Ronkainen haluaisi tulevaisuudessa olla mukana suuria kokonaisuuksia toteuttavissa järjestelmä- ja prosessikehitysprojekteissa. Hän pitää tärkeänä käyttäjänäkökulmaa, jonka mukaisesti järjestelmissä olevien prosessien tulee olla aidosti sujuvia ja palvella käyttäjiä vaivattomasti. Project-IT:ssä hän haluaa jatkaa ketterien menetelmien sekä hanke- ja projektihallinnan parissa.

”Käyttäjän huomioonottaminen on ensiarvoisen tärkeää, ettei käy niin, että toteutetaan järjestelmä, joka ei tue prosessia ja on vaikeakäyttöinen ja jää siten käyttämättä. Siksi painotankin sekä että -ajattelua, jonka mukaisesti otetaan huomioon käyttäjä ja käytettävyys. Toimiessaan hyvin, sekä prosessi- että järjestelmäkehitys tukevat kokonaisuutta”, Taina Ronkainen kuvailee.

Onnistuneen projektin salaisuutena hän pitää kaikkien osapuolten välistä yhteistyötä ja toimivaa kommunikaatiota. Lisäksi hyvä suunnittelu ja hallinta auttavat pääsemään tavoiteltuun lopputulokseen. Itse hän on vahvimmillaan ihmiset huomioivana kokonaisuuksien vetäjänä. Myös suunnitelmien eteenpäin viejänä ja asiakkaan päätöksenteon tukemisessa Ronkainen on elementissään. Asiakkaat ovat kiitelleet hänen kykyään suunnitella ja toteuttaa projekteja ammattimaisella otteella.

”Parasta työssäni on se, että esimerkiksi tehty järjestelmätoteutus hyödyttää käyttäjiä, ja että työn tulos tuottaa arvoa, jota alun perin on lähdetty tavoittelemaan. Tietenkin asiakastarpeeseen vastaaminen ja jopa odotusten ylittäminen palkitsee myös”, hän sanoo.

Project-IT:hen Ronkaisen houkutti yrityksen kotimaisuus ja kompakti koko, joka mahdollistaa työntekijöiden laajat vaikutusmahdollisuudet. Project-IT:n hän näkee hyvin energisenä, eteenpäin menevänä ja asiakkaat hyvin huomioon ottavana yrityksenä.

”Minut otettiin erittäin hyvin yksilönä vastaan jo rekrytointiprosessin alussa. Pääsin keskustelemaan monen eri työntekijän ja myös omistajien kanssa, minkä myötä vahvistui kuva hyvin asiantuntevista ja osaavista kollegoista. Project-IT tuntui kotoisalta, omalta paikaltani”, hän muistelee.

Omalla ajalla

Aktiivisen projektipäällikön vapaa-ajan täyttävät urheilulliset luontoharrastukset. Polkujuoksemisen lisäksi hän hiihtää, meloo, retkeilee ja vaeltaa niin kotimaassa kuin maailmallakin.

Sykähdyttävin kokemus on ollut Kilimanjaron huiputusyö. ”Eteneminen oli hidasta ja ilma niin kylmää, että seitsemän vaatekertaa oli tarpeen. Myös pimeys ja otsalampun käyttö teki nousemisesta omanlaisensa kokemuksen. Huipulle pääseminen oli upea hetki. Vuorella oli ohut lumikerros ja ilma todella kirkasta”, muistelee Ronkainen.

Toinen henkireikä on kulttuuri. ”Välillä on pakko päästä kaupunkiin musikaaleihin, teatteriin ja muihin tapahtumiin. Pidän myös joogaamisesta ja meditoinnista, jonka avulla saan kymmenessäkin minuutissa itselleni pienen rauhoitushetken”, hän sanoo.

Kokemusta projektijohtamisesta

14

vuotta

”Parasta työssäni on se, että esimerkiksi tehty järjestelmätoteutus hyödyttää käyttäjiä, ja että työn tulos tuottaa arvoa, jota alun perin on lähdetty tavoittelemaan.”

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.