Saku Partanen

Johtava konsultti

saku.partanen@project-it.fi

+358 40 8018820

Töissä Project-IT:ssä

Lokakuussa 2018 johtavana konsulttina aloittanut Saku Partanen iloitsee työmahdollisuuksistaan Project-IT:llä.

”Sain Project-IT:n tarjoamasta työstä ja itse yrityksestä todella positiivisen kuvan rekrytointiprosessin aikana. Kaikesta kommunikaatiosta välittyi se, että Project-IT arvostaa ja huolehtii työntekijöistään. Lisäksi johtavan konsultin työ sopii erittäin hyvin tämänhetkiseen elämäntilanteeseeni ja uratoiveisiini”, hän kertoo.

Partanen odottaa uudelta työltään mielenkiintoisia asiakkuuksia ja sitä, että voi hyödyntää ammattitaitoaan niin asiakkaiden kuin kollegoidensakin parhaaksi. Mukaansa hän tuo työfilosofiansa, jokapäiväisen oppimisen; pienelläkin, mutta päivittäisellä parantamisella on suuri vaikutus vuodessa tapahtuvaan kehittymiseen.

Partasella, niin kuin muillakin Project-IT:n työntekijöillä, on monipuolinen tausta  ja vahvaa kokemusta niin teknisistä kuin liiketoiminnallisistakin tehtävistä. Partasen uran ponnistuslautana oli opiskelu TTK:ssa, minkä jälkeen hän siirtyi teknisen kouluttajan työhön. Nyt pinnalla oleva e-learning tuli Partaselle tutuksi jo noin kymmenen vuotta sitten, samoin kuin digitaalisen median työt. Lisäksi hänellä on kokemusta myös asiakasrajapinnasta myynnin ja asiakassuhteiden hoidon osalta.

Projektipäällikkönä Partanen otti vastuuta toiminnallisesta määrittelystä ja johti myös järjestelmätestauksen ja asiakastestauksen tiimejä.

Hänen asiakkaansa edustivat finanssi-, vakuutus- ja eläkealaa, mistä saadusta kokemuksesta on paljon hyötyä myös Project-IT:llä.

”Vaihtelevat työtehtävät aina projektimäärittelystä, monen tyyppisistä testausmuodoista, tuotantoon viennistä ja tuotantokäytöstä ovat olleet vastuullani”, kertoo Partanen aiemmista työtehtävistään.

Johtavan konsultin roolissa Partanen on asioita perusteellisesti harkitseva, analyyttinen sekä korjaus- ja parannuskohteisiin huomiota kiinnittävä. Hänen mielestään hyvä projektipäällikkö ymmärtää syvällisesti, mistä kulloisessa projektissa on kyse, hallitsee laajojakin kokonaisuuksia, vastaa tavoitteiden saavuttamisesta ja osaa ottaa huomioon kaikki projektissa mukana olevat työntekijät.

Projekteissa on tärkeää ymmärtää kaikkien sidosryhmien, kuten asiakkaan ja tiimin, välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä. Oleellisinta on tunnistaa ja huomioida asiakkaiden tarpeet ja toiveet. Suunnitelma ja systemaattinen seuranta auttavat projektien läpiviennissä, mutta suunnitelmiin on tärkeää jättää tilaa ja joustoa muutoksille, sillä niitä tulee aina”, kuvailee Partanen projektityötä.

Hän on saanut positiivista palautetta niin johtamisosaamisestaan kuin siitä, että kollegat ja yhteistyökumppanit kokevat yhteistyön hänen kanssaan miellyttäväksi.

”Minulle on tärkeää huomioida tiimin jäsenet myös ihmisinä, ja arvostan jokaisen panostamista ja osaamista. Haluan aktivoida tiimiläisiä tuomaan rohkeasti esille kokemustaan ja tietoaan. Omalta osaltani pyrin aidosti auttamaan toisia onnistumaan omassa työssään”, sanoo Partanen.

Omalla ajalla

Partanen rentoutuu parhaiten perheensä kanssa aikaa viettäen ja kuntoillen. Urheilulajeista sähly on eniten hänen sydäntään lähellä.

Energisen johtavan konsultin harrastuksiin kuuluvat myös strategiapelit ja niissä käytettävien miniatyyrihahmojen maalaaminen. ”Työssäni olen tekemisissä asiakeskeisten, analyyttisten ja rationaalisten asioiden kanssa, joten harrastukseni antavat tilaa myös luovuudelle”, kuvailee Partanen.

Kiinnostus oppimiseen näkyy Partasen vapaa-ajalla, ja hänen uusin harrastuksensa on ranskan kielen opiskelu. Työmatkat kuluvat sukkelaan kielen opiskelua varten tehtyä kännykkäsovellusta kuunnellen.

Kokemusta projektijohtamisesta

8

vuotta

”Projekteissa on tärkeää ymmärtää kaikkien sidosryhmien, kuten asiakkaan ja tiimin, välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä. Oleellisinta on tunnistaa ja huomioida asiakkaiden tarpeet ja toiveet.”

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.