Maria Seppä-Lassila

Johtava arkkitehti

maria.seppa-lassila@project-it.fi

040 196 2314

Töissä Project-IT:ssä

Maria Seppä-Lassila aloitti Project-IT:n johtavana arkkitehtinä helmikuussa 2019. Arkkitehtuurinen ajattelu vaatii järjestelmällistä luonnetta ja loogista ajattelua, joiden lisäksi Marialle on ollut hyötyä myös viestintätieteistä.

”Viestintäopinnot opettivat näkemään asiat monesta eri perspektiivistä, luomaan tiimihenkeä ja tuomaan asiat esille ymmärrettävällä tavalla. Ratkaisuarkkitehtuurissa täytyy ottaa huomioon monta tarvetta ja jopa lakisääteisiä vaatimuksia, sekä olla tekemisissä monien sidosryhmien, niin sisäisen kuin ulkoisenkin, kanssa. Tavoitteena on ratkaisu, joka tukee kaikkien tarpeita, mutta samalla huomioi myös muuttuvan maailman ratkaisun ympärillä. Tässä kultaisen keskitien etsimisessä on jotain hyvin inspiroivaa”, kuvailee Seppä-Lassila työtään.

Myös tietotekniikkaa ja vuorovaikutteista teknologiaa sisältänyt opintokokonaisuus on tarjonnut Marialle laajan pohjan sille, mitä voi työkseen tehdä.

”Näen sen vahvuutena omalla urallani, että en ole lähtöisin niin suoraan IT-maailmasta. Olen tehnyt töitä aina liiketoimintalähtöisesti, mutta yhteistyössä IT:n kanssa. Osaan vetää samaan kelkkaan IT:n, liiketoiminnan sekä tukitoiminnot”, hän sanoo.

Uransa alkumetreiltä lähtien Maria on ollut tekemisissä arkkitehtuurin kanssa – aina suunnittelupainotteisessa roolissa.

”Energiateollisuudessa toimin pitkään liiketoimintasovellusten asiantuntijana ja arkkitehtina. Roolini on aina ollut prosessilähtöinen, ja energia-alan monimutkaiset prosessit tarjosivat mielenkiintoisia haasteita. Käytännössä tutustuin liiketoiminnan tarpeisiin ja prosesseihin ja suunnittelin, millaiset ratkaisukokonaisuudet heidän toimintatapojaan parhaiten tukivat niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä.”

Seuraavassa työpaikassaan Seppä-Lassilla suunnitteli arkkitehtina ratkaisukokonaisuuksia asiakkaiden tiedonhallintaprojekteissa. Hän oli mukana reilusti yli 50 asiakkuudessa joko yksittäisen prosessin tai isomman järjestelmäkokonaisuuden suunnittelijana tai myynnin tukena myyntiprojekteissa. Maria tietää, mikä yritysten tiedonhallinnassa yleensä sakkaa.

Perustan suunnittelu etenkin siten, että se olisi joustavasti muutettavissa ja laajennettavissa. Monesti yrityksillä ei ole eväitä hahmottaa itse kokonaisuutta, eikä sitä, mitkä asiat mihinkin vaikuttavat. Aina on kuitenkin olemassa olevien järjestelmien, IT:n ja kokonaisarkkitehtuurin raamit sekä prosessit, joita uudessa ratkaisussa pyritään tietysti tehostamaan ja virtaviivaistamaan. Jos toiminta ei ole käyttäjä- tai työntekijäystävällistä, niin sitäkin pyritään samalla suunnittelemaan uusiksi.”

Seppä-Lassilan tehtäviin on kuulunut koko muutoksen elinkaaresta huolehtiminen, alkaen suunnittelusta testaukseen ja koulutukseen.

”Palkitsevinta työssäni on uuden luominen ja ongelmien ratkominen, joka vaikuttaa positiivisesti asiakkaan työskentelyyn, tuloksiin ja taloudellisiin päämääriin. Hyvin suunnitellulla ratkaisulla on kauaskantoiset vaikutukset”, hän toteaa.

Liiketoiminnan palveleminen on mielenkiintoista, mutta äitiysvapaalla Maria teki jotain aivan muuta.

”Vedin vapaaehtoisena projektia, jossa suunniteltiin ekosysteemiä ja ratkaisua Tansanian maaseutukoulujen opetus- ja oppimisprosessien ja -tulosten tehostamiseksi. Minussa asuu pieni maailmanparantaja, ja haluaisin joskus tulevaisuudessa tehdä töitä sellaisten asioiden parissa, joilla pystyisi vaikuttamaan erilaisiin lokaaleihin tai globaaleihin haasteisiin.”

Omalla ajalla

Marialla on taito unohtaa työasiat kotona. Töissä aivot käyvät niin kovilla kierroksilla, että vapaa-ajalla ollaan oikeasti vapaalla.

”Uskon, että se on sekä työntekijän että työnantajan etu, ettei kuormita itseään työasioilla vapaa-aikana. Harrastan aktiivisesti liikuntaa, käyn salilla, joogaan ja vietän aikaa luonnossa. Tykkään matkustella ja touhuta kolmen lapseni kanssa”, Maria Seppä-Lassila kertoo.

Kokemusta projektijohtamisesta

10

vuotta

”Kultaisen keskitien etsimisessä on jotain hyvin inspiroivaa.”

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.