Mari Laihiainen

Johtava konsultti

mari.laihiainen@project-it.fi

+358 40 842 6937

Töissä Project-IT:ssä

Mari Laihiainen aloitti työt Project-IT:n johtavana konsulttina 26.4.2021. Marilla on laaja kokemus usealta toimialalta erityisen vaativissa kehitys- ja käyttöönottoprojekteissa niin julkisella kuin yksityispuolellakin.  Hän on ratkaisu- ja tuloshakuinen projektiammattilainen, jolla on kyky suurien kokonaisuuksien hahmottamiseen. Marilla on myös vahvaa näyttöä onnistuneista projekteista, joissa on tarvittu muutosjohtamisen taitoja.

Mari luonnehtii itseään ihmisjohtajaksi, sillä hänen vahvuutensa on saada kaikki projektin ihmiset toimimaan yhdessä projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Marilla on useiden vuosien sekä sertifikaattien tuoma syvällinen ymmärrys projektinhallinnasta ja erityisesti ketteristä menetelmistä. Marin tapa on yhdistellä teoriaa ja kokemusta tavalla, jolloin projektiin saadaan se paras tapa toimia.

”Toimintatapani on rohkaiseva ja kannustava. Se on tuottanut tulosta etenkin haastavissa tilanteissa.”

Viimeisimmät toimeksiannot ovatkin olleet niin sanottuja kriisiytyneitä projekteja, jotka Mari on ottanut haltuun ja palauttanut takaisin raiteilleen.

”On erityisen tärkeää käydä läpi työn esteet ja poistaa ne. Projektipäällikön tehtävähän on mahdollistaa muiden paras mahdollinen tuloksellinen työskentely.”

Projektityö on Marille mieluista, koska siinä on selkeä alku ja loppu, ja siinä kehitetään ihmisten kanssa yhteistyössä tavoitteen ja aikataulun mukainen asiakkaan liiketoimintaa hyödyntävä lopputulos.

Project-IT on Marin mielestä työpaikka, joka antaa hyvät eväät onnistumiselle. Yrityksen arvomaailma on Marin arvojen mukainen ja projektityön ammattilaiset kollegoina tarjoavat arvokasta tukea ja uusia näkökulmia päivittäiseen tekemiseen.

Omalla ajalla

Mari viettää vapaa-aikaansa monipuolisten harrastusten parissa. Pitkät matkat juosten, pyöräillen tai hiihtäen tarjoavat sopivaa vastapainoa ajoittain hetkiselle projektityöskentelylle. Kesäisin SUP-lautailu tarjoaa liikuntaa laineilla mutta Mari rauhoittuu mielellään myös lukuharrastuksen tai käsitöiden äärelle.

Kokemusta projektijohtamisesta

20

vuotta

”Projektipäällikön tehtävä on mahdollistaa muiden paras mahdollinen tuloksellinen työskentely.”

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.