Kirsi Lehikoinen

Johtava konsultti

kirsi.lehikoinen@project-it.fi

040 661 7414

Töissä Project-IT:ssä

Kirsi Lehikoinen aloitti Project-IT:n johtavana konsulttina elokuussa 2018. Hänellä on
monipuolinen tausta ja työkokemus muun muassa vakuutusalalta.

”Olen itse asiassa aloittanut työurani koodaajana, mutta tehnyt suurimman osan ajasta työtä
projektinjohtamisen parissa. Viimeiset kaksi vuotta toimin hanke- ja projektipäällikkönä
julkishallinnossa”, hän kertoo.

Laaja-alaisen osaamisensa lisäksi Kirsi on saanut positiivista palautetta kommunikointitaidoistaan
ja uskalluksestaan tuoda asioita esille. Yhteistyökumppanit ja asiakkaat ovat pitäneet myös hänen
kyvystään hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä esiintyä luottamusta herättävästi.

Kirsille on tärkeää, että työssä saadaan aikaan oikeasti jotakin konkreettista ja näkyvää.
Tulosorientoituneen työotteen lisäksi Kirsi tuo mukanaan analyyttisyyttä ja kriittisyyttä.
”Pidän tärkeänä pohtia sitä, ovatko asiat niin kuin niiden oletetaan olevan, ja ovatko
kehitysaskeleet tarkoituksenmukaisia,” hän valottaa.

Lehikoinen kehittää itseään aktiivisesti. Nyt hänellä on työn alla projektinjohtamisen ylempi AMK-
koulutus.

”Jatkuva kehittyminen ja uuden oppiminen on minulle henkilökohtaisestikin tärkeää, ja on todella
hienoa, että pääsen nyt hyödyntämään aiempaa työkokemustani sekä uutta teoreettista oppia
asiakasprojekteissa”, hän iloitsee.

Hyvä projektipäällikkö tunnistaa Lehikoisen mukaan asiakkaan tarpeen ja tahtotilan. Osaava
projektipäällikkö osaa valita parhaat toimintatavat tavoitteeseen pääsemiseksi, ja hän ottaa
huomioon myös projektiin kuuluvat sidosryhmät.

”Painotan myös sitä, että projektityötä tehdään ihmisten kanssa ja ihmisiä varten. Siksi on tärkeää,
että tiimin turvallisuudentunteeseen ja hyvinvointiin kiinnitetään huomiota, sillä vain tätä kautta
saadaan asioita eteenpäin ja oikeaan suuntaan. Nuorempana menin tavoitetta kohden enemmän
´hampaat irvessä´, mutta kokemuksen myötä olen oppinut panostamaan toimivaan
vuorovaikutukseen jämäkkyyttä unohtamatta”, sanoo Lehikoinen.

Vapaa-ajalla

Energinen Kirsi on monessa mukana myös vapaa-ajallaan. ”Minulla on aina muutama innostava
projekti meneillään”, hän nauraa. Tällä hetkellä osan vapaa-ajasta täyttävät opiskelu,
ryhmärakennuttamishanke ja itsenäiset espanjankielen opinnot.
Kirsi varaa aikaa aina myös liikkumiselle. Jooga, uinti, luonnossa kävely ja hyötyliikunta ovat lähellä
hänen sydäntään. ”Myös perheen kanssa vietetty aika on minulle tärkeää.”

Kokemusta projektijohtamisesta

20

vuotta

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.