Jali Häkkilä

Vinssi

jali.hakkila@project-it.fi

040 555 0250

Töissä Project-IT:ssä

Jali Häkkilä aloitti Project-IT:n hanke- ja projektipäällikkönä elokuussa 2017. Hänellä on kokemusta projektien johtamisesta yhteensä 15 vuotta. ”Kun projektia tehdään tosissaan, perimmäinen tarkoitus on aina muuttaa maailmaa. Kyse ei ole projektista itsestään, vaan sen konkreettisista seurauksista – sekä ihmisille, että yritykselle.”, Häkkilä kertoo.

Erityisosaamista Häkkilällä on ICT-sektorin projekteista, finanssisektorista sekä paperi- ja metsäteollisuuden alalta. Erilaisten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto- ja kehitysprojektit ovat ammatillisesti lähellä miehen mielenkiintoa. Projektinhallintaosaamista Häkkilälle on karttunut sekä DI-opintojen myötä että aikaisemmista työtehtävistä IT-sektorilla.

”Esimerkiksi digitalisaation tuoma muutos avaa yrityksille huimia mahdollisuuksia, mutta muutokset pitää osata sisäänajaa oikein. Yksikään järjestelmä ei ratkaise ongelmia, vaan siihen vaaditaan aina kokonaisvaltainen näkemys”, Häkkilä toteaa.

Häkkilä mainitseekin omaksi vahvuudekseen nimenomaan ihmistuntemuksen ja kyvyn selittää projektiin liittyvät asiat ymmärrettävästi ja havainnollisesti kaikille osallistujille. Pehmeän johtamisen tekniikat ovat Häkkilälle omiaan, hän pyrkii innostamaan kaikki projektin osanottajat mukaansa ja välttämään sanelupolitiikkaa.

”Ensisijaista onnistuneen projektin kannalta on ihmisten välinen kommunikaatio. Kun se sujuu, ollaan puolet haasteista jo voitettu. Projektiin voi sitoutua vasta kun sen syyt ja seuraukset ymmärtää, ja muutoksen tuoma hyöty konkretisoituu oman työkuvan kannalta”, Häkkilä painottaa.

Kiitosta on sadellut myös energisyydestä, asioiden laajasta hahmottamisesta ja hyvästä priorisointikyvystä. Häkkilän mielestä hyvään projektinjohtamiseen kuuluu myös aimo annos uteliaisuutta, sillä jokainen projekti on omanlaisensa ja samaa muottia ei voi käyttää kahdesti.

Project-IT tuntui Häkkilän mukaan vetovoimaiselta työpaikalta, koska kaikista hänen tapaamistaan ihmisistä huokui vahva tekemisen ammattitaito. Mahdollisuudet itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja uusien haasteiden löytäminen tuntuivat niin ikään hyviltä. ”Täytyy luottaa myös omaan intuitioonsa – kun jostain syntyy se positiivinen tunne, on uskottava itseensä ja seurattava tuntemuksiaan”, Häkkilä kuvailee.

Omalla ajalla

Vapaa-ajallaan Häkkilä nauttii perheajan viettämisestä, luonnossa liikkumisesta ja squashin peluusta. ”Jotta voi olla hyvä työssään, on tärkeää päästää siitä välillä irti ja tehdä muita asioita. Tasapainon kautta oma minä pysyy parhaiten iskussa, kun ei määritä itseään liikaa minkään yhden ilmentymispuolen kautta,” Häkkilä miettii.

Kokemusta projektijohtamisesta

15

vuotta

Kun projektia tehdään tosissaan, perimmäinen tarkoitus on aina muuttaa maailmaa.

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.