Jaakko Rytinki

Johtava arkkitehti

jaakko.rytinki@project-it.fi

050 500 0092

Töissä Project-IT:ssä

Syyskuun alussa 2018 Project-IT:llä aloittanut Jaakko Rytinki on IT-arkkitehtuurin todellinen ammattilainen, jolla on uraauurtava rooli Project-IT:n arkkitehtipalvelujen rakentajana.

”Kiinnostuin Project-IT:stä, kun minulle tarjottiin todella mielenkiintoista IT-arkkitehtuuripalveluihin liittyvää haastetta”, sanoo Rytinki. ”Sain työnhakuprosessin aikana hyvän kuvan potentiaalisesta uudesta työnantajasta. Project-IT:ssä pidetään huolta työntekijöistä, ja kannustetaan ja tuetaan jokaisen kehittymistä. Tämä on itselleni erityisen tärkeää, sillä uuden oppiminen on alallamme välttämättömyys.”

Rytingin kiinnostus IT:tä kohtaa alkoi jo lapsuudessa, jolloin hän alkoi koodata. Työelämään hän astui 2000-luvun alkupuolella opiskeltuaan muun muassa teoreettista fysiikkaa Helsingin yliopistossa. ”Aloitin urani pienessä yrityksessä, jossa rakensin Single Sign-On -palvelun ja vastasin ylläpidosta. Myöhemmin urallani ja työnantajan vaihtuessa vastasin myös asiakasprojekteista”, Rytinki kertoo.

Tekniset taidot karttuivat työtehtävien muuttuessa ja vastuun kasvaessa. Hands on -työn lisäksi Rytinki on muun muassa mentoroinut HRM-järjestelmän tehnyttä off-shore tiimiä ja ollut mukana vakuutuskorvausjärjestelmän uusimishankkeessa. Hanke toteutettiin yhteistyössä kansainvälisen järjestelmätoimittajan ja devaajatiimin kanssa.

”Oma vahvuuteni on se, että osaan katsoa asioita helikopteriperspektiivistä. Ruohonjuuritason tekemisestä saamani kokemus auttaa pureutumaan eri projekteissa esiin tuleviin yksityiskohtiinkin”, valottaa Rytinki osaamistaan.

Kattavan teknologisen osaamisen ja kokonaisuuksien hallinnan lisäksi Rytinki tuo mukanaan näkemystä erilaisista käytettävissä olevista ratkaisumalleista. Hän kokee myös ennakkoluulottomuutensa ja ajan hermolla olemisensa taitoina, joista on hyötyä jatkuvassa murroksessa olevalla alalla.

”Positiivista palautetta olen saanut teknisestä osaamisestani, ongelmanratkaisukyvystäni sekä siitä, että olen mielipiteissäni rehellinen ja suora”, Rytinki sanoo. ”Kun ongelmakohtiin tartutaan, niin niitä voidaan myös ratkaista parhaimmalla mahdollisella tavalla sen sijaan, että hankaluudet piilotettaisiin maton alle”, hän jatkaa.

Rytingin mukaan hyvä IT-arkkitehti havaitsee olemassa olevista järjestelmistä nopeasti sen, miten järjestelmät toimivat yhdessä ja kuinka ne tukevat yrityksen toimintamallia. Tämän pohjalta taitava ammattilainen pystyy luomaan ratkaisuehdotuksia, jotka tekevät kokonaisuudesta paremmin toimivan. Rytinki painottaa hyvän arkkitehdin ymmärtävän myös sen, että järjestelmillä ei itsessään ole arvoa, elleivät ne tue yrityksen liiketoimintaa.

Omalla ajalla

Rytingin ammatillinen osaaminen on monipuolista, ja sama sana kuvaa myös hänen tapojaan viettää vapaa-aikaa. Urheilulajeista mieluisia ovat karate ja pyöräily. Rytinki varaa aikaa myös lukemiselle, jolloin tieto- ja fantasiakirjallisuutta edustavat teokset tarttuvat useimmiten käteen. ”Nautin myös tietokonepeleistä ja heavy metal -keikoilla käymisestä”, hän luettelee.

Raskaan työpäivän jälkeen Rytinki valmistaa mieluiten ruokaa. ”Kokkailu siirtää ajatukset aivan muualle, ja sitten saa vielä nauttia käsiensä tuloksista”, perustelee hyväntuulinen IT-arkkitehti.

Kokemusta IT-arkkitehtuurista

10

vuotta

Project-IT:ssä pidetään huolta työntekijöistä, ja kannustetaan ja tuetaan jokaisen kehittymistä.