Isa Fagerstedt

Johtava konsultti

isa.fagerstedt@project-it.fi

040 524 8011

Töissä Project-IT:ssä

Isa Fagerstedt aloitti Project-IT:ssä johtavana konsulttina tammikuussa 2016. Työskentely Project-IT:ssä alkoi finanssialan tuotekehitysprojektin parissa, joista Fagerstedtillä on vankka kokemus. Hänellä on kokemusta myös telecom- ja media-alan IT-projekteista. ”Projektipäällikköurani alkuvaiheessa työskentelin asiakastoimitusprojekteissa, joissa toimitettiin asiakkaille toimivaksi kokonaisuudeksi muokattuja tuotteita ja palveluita. Sen jälkeen olen työskennellyt enimmäkseen järjestelmien tuotekehitysprojektien parissa. Minulla on kokemusta projekteista sekä tilaajan että toimittajan puolelta.”

Projektijohtajan töiden lisäksi Fagerstedtilla on kokemusta kouluttamisesta; asiakaskoulutuksia projektihallinnan perusteista sekä sisäisiä koulutuksia ohjausryhmätyöskentelystä. Kouluttaminen onnistuu kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Isa Fagerstedtin mielestä projekti valmistuu sovitulla sisällöllä ja aikataulussa, jos ohjausryhmä antaa tukensa ja muutoshallinta toimii. ”Yksi onnistumisen avaimista on myös projektipäällikön aito kiinnostus projektiin, koska se vaikuttaa kaikkeen. Myös siihen, miten muut saadaan sitoutumaan tekemiseen.”

Fagerstedt on järjestelmällinen ihminen ja nauttii, kun saa toteuttaa sitä puolta itsessään myös työtehtävissään. Palkitsevinta projektijohtamisessa on onnistumisen riemu ja erilaisten ihmisten kanssa työskenteleminen. ”Olen käynyt johtamistaidon kursseja ja olen kiinnostunut ihmisten tiimikäyttäytymisestä. Tiimissä työskentelevät voidaan jakaa heidän käyttäytymisensä mukaan neljään eri rooliin. Kun tietää heidän roolinsa, on paljon helpompi ymmärtää, miksi he toimivat kuten toimivat, ja miten heidän kanssaan tulee käyttäytyä. Toimivassa tiimissä kaikki neljä roolia ovat edustettuina.”

Project-IT on Fagerstedtin mukaan sopiva työpaikka ihmiselle, joka on avoin uusille asioille, ja joka omaksuu helposti erilaisia tapoja tehdä asioita. Täytyy myös sopeutua työympäristön ja ihmisten vaihtumiseen. ”Olen aika pitkään ollut isoissa yrityksissä töissä, joten on virkistävää nähdä, miten asiat tehdään Project-IT:n kokoisessa yrityksessä. Olen jo lyhyessä ajassa nähnyt, miten asioihin pystyy vaikuttamaan. Toiminta on hyvin ketterää ja nopeaa. Tunnelma on kuin olisimme yhtä suurta perhettä.”

Tiedonhaluiseksi tunnustautuva Fagerstedt haluaa oppia koko ajan uutta. Se onnistuu olemalla kiinnostunut ympärillä tapahtuvista asioista, oppimalla muilta, kouluttautumalla ja hakeutumalla epämukavuusalueelle. Myös muiden kouluttaminen on aina antoisaa opettajallekin. ”Tulevaisuudessakin haluan oppia uutta ja jakaa oppejani eteenpäin. Haluan myös entistä isompia ja haasteellisempia projekteja sitä mukaa, kun osaamiseni karttuu. Esimerkiksi työnkierto sopivin väliajoin sopisi minulle mainiosti ja pääsisin siinäkin tutustumaan uusiin asioihin.”

Omalla ajalla

Työn ulkopuolella Isa Fagerstedt viettää aikaansa perheen kanssa mökkeillen. Ajatukset tuulettuvat palapelien parissa puuhaillen tai ulkoilmassa reippaillen. ”Ulkoiluseurana minulla on koirani, joiden kanssa myös harrastan ja koulutan agilityä. Harrastan aktiivisesti yhdistystoimintaa ja olen koirakerhon rahastonhoitaja, hallituksen jäsen ja hallivastaava.”

Kokemusta projektijohtamisesta

18

vuotta

Yksi onnistumisen avaimista on projektipäällikön aito kiinnostus projektiin, koska se vaikuttaa kaikkeen. Myös siihen, miten muut saadaan sitoutumaan tekemiseen.

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.