Harri Burtsov

Johtava konsultti

harri.burtsov@project-it.fi

+358 50 599 6517

Joulukuussa 2018 Project-IT:n johtavana konsulttina aloittanut Harri Burtsov on kokenut finanssialan asiantuntija. Hän on toiminut vuosituhannen vaihteesta lähtien finanssiprojekteissa muun muassa osakevälityksen, -selvityksen ja Cash Managementin parissa.

”Vahvin osaamiseni on maksatuksessa. Olen tehnyt paljon töitä standardoinnin kanssa eri toimialueilla. Olen aina tykännyt, kun asioita voi tehdä tietyn standardin mukaisesti. Myös eri tahojen väliset integraatiot asiakas–pankki tai arvopaperikeskus–välittäjä -akselilla ovat tuttuja”, Harri Burtsov kertoo.

Project-IT:lle Burtsov siirtyi Kemiralta, jossa hän toimi maksuliikenneprosessien uudistajana.

”Vastasin Kemiran konsernitason maksuliikenteestä. 2012 aloitettiin iso järjestelmämuutos, jonka tavoitteena oli lisätä näkyvyyttä likviditeettiin konsernitasolla ja standardoida maksatuksen prosessit. Nyt kaikkien tytäryhtiöiden rahavirtoihin on hyvä näkyvyys, jonka lisäksi maksatus on yhtenäistetty globaalisti”, hän kertoo.

Kemira-vuosiin on kuulunut paljon projekteihin liittyvää matkustamista. Burtsovin mukaan ottaa aina oman aikansa, että oppii tuntemaan ihmiset ja tavat sekä paikalliset regulaatiot ja lait. Viimeisin integraatioprojekti globaalista roll outista päättyi elokuussa Thaimaassa.

”Olen tulokseen tyytyväinen. Projektien valmistumisen ja niiden dokumentoinnin jälkeinen päivittäisten rutiinien pyörittäminen ei kuitenkaan pitkällä tähtäimellä tuntunut enää riittävän haastavalta”, selventää projektiorientoitunut Harri Burtsov urakuvioitaan. Hän vahvistaakin olevansa nimenomaan kehityshankemies.

”Ymmärrän liiketoiminnan tarpeet ja prosessit sekä sen, miten niitä voidaan mallintaa, määritellä ja automatisoida. Uskon pystyväni auttamaan erityisesti liiketoiminnan vaatimusten kirkastamisessa. Tykkään erityisesti siitä vaiheesta, jolloin isosta projektista saa hyvän otteen. Se on kivaa. En ohjelmoi enkä koodaa, mutta olen niin pitkään ollut erilaisissa hankkeissa mukana, että pystyn lukemaan koodia ja sen loogisuutta tiettyyn pisteeseen asti”, Harri Burtsov sanoo.

Työskenteleminen erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa kulttuureissa on ollut Burtsoville rikastava kokemus. Se on myös vahvistanut hänen näkemystään siitä, että projektijohtamisessa on kyse kanssakäymisestä ihmisten kanssa.

”Olen ihmislähtöinen, keskusteleva ja paljon kysymyksiä esittävä projektijohtaja. Haluan ymmärtää ihmisten toimintatavan, toimintamallit ja miksi he tekevät asioita siten, miten tekevät. Ihmiset tietävät hirveän hyvin, miten omaa työtään tekevät. Kun pitää kehittää uusi järjestelmä ja integroida se eri paikkoihin paremmin kuin vanhat viisi järjestelmää, niin parhaat vinkit tähän saa loppukäyttäjiltä”, hän toteaa.

Hyvä keskusteluyhteys vaatii luottamusta, jonka saavuttamiseksi Harri Burtsovilla ei ole tarjota ihmeellistä hokkus pokkus -temppua.

”En osaa teeskennellä roolia, vaan olen aina oma itseni muiden edessä. Tapanani on asettua samalle tasolle ihmisten kanssa ja avoimesti kertoa, että yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsen tämän tiedon teiltä. Tämä helpottaa kommunikointia ja synnyttää luottamusta yli kulttuurirajojen.”

Burtsov on aina työskennellyt isoissa yrityksissä, jollainen 2,4 miljardia vaihtava Kemirakin on. Project-IT:ssä vaikutuksen tekivät ihmiset, ja hän kuvaileekin ensimmäistä haastattelua äärimmäisen välittömäksi tapaamiseksi.

”Project-IT:n organisaatio on matala, ja hierarkian sijaan täällä keskitytään työntekoon ja asiakkaisiin. Myös yrityksen vakavaraisuus sekä hyvät referenssiasiakkaat vakuuttivat. Uskon, että täällä pääsen näkemään erilaisia yrityksiä, ja niiden houkuttelevia ongelmia ja probleemia”, Harri Burtsov toteaa.

Omalla ajalla

Harrin mielestä paras tapa nauttia vapaa-ajasta on peruspuuhastelu perheen kanssa. Vaimon lisäksi Burtsovin perheeseen kuuluu neljä kouluikäistä lasta. Harrastuksekseen mies laskee paikallispolitiikan, jota hän harjoittaa puolueyhdistyksen hallituksessa.

”Teen laskennallista taustatyötä, jonka avulla pystymme konkreettisesti vaikuttamaan raaseporilaisten arkeen. Monissa kunnissa esimerkiksi suljetaan kouluja säästöjen toivossa, mutta kun laskimme esitettyjen suunnitelmien pohjalta, mikäli otetaankin kiinteistöjen tasearvot mukaan laskelmiin, niin ensimmäinen euro säästetään vasta vuosien päästä alaskirjauksista johtuen. Joskus onnistutaan ja joskus ei, mutta yhtään koulua ei kunnassamme ole suljettu”, Harri Burstov kertoo palkitsevasta osallistumisestaan.

Kokemusta projektijohtamisesta

15

vuotta

”Ymmärrän liiketoiminnan tarpeet ja prosessit sekä sen, miten niitä voidaan mallintaa, määritellä ja automatisoida.”

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.