Blogi

Tiedolla johtaminen teollisuusyrityksissä – tyypilliset haasteet ja 3 tapaa hyödyntää dataa paremmin

Missä laajuudessa digitalisaatiota hyödynnetään sinun yrityksessäsi? Onko yrityksesi jo hyvässä vaiheessa kohti Industry 4.0:aa, missä tekoäly, koneoppiminen, IoT-teknologia ja muut digitalisaation mahdollisuudet ovat laajasti käytössä?

Lue lisää »

Ketterä ohjelmistokehitys ja sen menetelmät

Ketterät menetelmät tuovat ohjelmistokehitykseen nopeutta ja joustavuutta muutoksille. Nämä toimintamallit sopivat tietynlaisiin kehityshankkeisiin, mutta eivät syrjäytä muita menetelmiä. Onnistuakseen ketterät menetelmät edellyttävät pelisääntöjä tiimiltä, projektilta ja asiakkaalta.

Lue lisää »

Big Datan hyödyntäminen vuonna 2021

Käytettävissäsi olevan tiedon määrä kasvaa koko ajan. Mutta osaako yrityksesi hyödyntää sitä? Tämä on tärkein kysymys Big Datan hyödyntämisessä. Tiedon analysointiin ja päätöksentekoon tarvitset järjestelmiä, mutta myös yhdessä sovittuja käytäntöjä.

Lue lisää »

ERP-toiminnanohjaus­jär­jes­tel­mä teollisuusy­ri­tyk­sel­le

Teollisuusyrityksen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) on ratkaisevassa asemassa, kun yritys tehostaa ja kehittää liiketoimintaa. Oikein valittu ja suunniteltu järjestelmä huomioi teollisuuden erityisvaatimukset ja tuo hyötyjä koko kumppaniverkoston muodostamalle toimintaketjulle. Kyseessä onkin pitkäjänteinen liiketoiminnan kehityshanke, ei yksittäinen järjestelmähanke.

Lue lisää »

Mitä jokaisen tulisi ymmärtää järjestelmäintegraatioista ja API-rajapinnoista?

Tiedon siirtyminen automaattisesti ja sujuvasti eri järjestelmien välillä on ratkaiseva tekninen edellytys, jos haluat liiketoimintasi säilyvän tehokkaana ja kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa. Jos sanat integraatio ja API kuulostavat vähän liian tekniseltä, olet juuri oikeaa kohderyhmää tämän blogin lukijaksi. Lähestymme nyt järjestelmäintegraatioita ja API-rajapintoja liiketoiminnan näkökulmasta.

Lue lisää »

HR ja palkkahallinto

Palkka koetaan hyvin henkiökohtaisena asiana. Palkat tulee olla oikein laskettua ja työntekijän tulee saada palkkansa ajallaan. Työntekijä kokee helposti arvostuksen puutteena, mikäli hänen palkassaan on virheitä.

Lue lisää »

Projektien parista Vinssin vetäjäksi

Vuoden 2021 alusta Häkkilä hyppäsi konsultin hommista asiantuntijaverkosto Vinssin peräsimeen. Project-IT:n Vinssi tarjoaa toimeksiantoja projektihallinnan, IT-arkkitehtuurin ja testauksen hallinnan asiantuntijoille johtavissa suomalaisissa yrityksissä.

Lue lisää »

Project-IT:n strategia ja arvot päivitetty

Koko henkilöstön arvo- ja strategiatyöpajoissa nostettiin esiin yrityksen tulevaisuuden kannalta merkittäviä teemoja, priorisoitiin yhdessä tärkeimpiä arvoja ja koostettiin strategian keskeiset osa-alueet.

Lue lisää »

Project-IT:n palvelut – arkkitehtuuri

Project-IT:n asiantuntijoiden osaamisalueita ovat projektinhallinta, ketterä kehittäminen, testauksen hallinta ja arkkitehtuuri. Asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme suurissa ja liiketoimintakriittisissä kehityshankkeissa kaikilla näillä osa-alueilla.

Lue lisää »

Project-IT:n palvelut – testauksen hallinta

Project-IT:ltä saat aina kokeneen asiantuntijan muutoksen toteuttamiseen. Ydinosaamisemme keskittyy projektinhallintaan, ketterään kehittämiseen, testauksen hallintaan ja arkkitehtuuriin.

Lue lisää »

Project-IT:n palvelut – ketterä kehittäminen

Project-IT:n palvelukokonaisuus jakautuu neljälle osa-alueelle: projektinhallintaan, ketterään kehittämiseen, testauksen hallintaan ja arkkitehtuuriin. Yritys tarjoaa kokeneita asiantuntijoita muutoksen toteuttamiseen kaikilla näillä osa-alueilla. Viime aikoina osuuttaan on erityisesti kasvattanut ketterä kehittäminen.

Lue lisää »

Project-IT:n palvelut – projektinhallinta

Project-IT tarjoaa asiakkailleen kokeneita asiantuntijoita muutoksen toteuttamiseen. Laajan kokemuspohjan ansiosta yrityksen henkilöstö kykenee tarttumaan asiakkaan muutoshankkeisiin teknologiasta ja toimialasta riippumatta.

Lue lisää »

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.