Suomen Viljava Oy

Mistä aloitetaan, kun yritys huomaa yhtäkkiä olevansa IT-asioissa tyhjän päällä?

Kilpailutuksella kohti digitalisaatiota

Suomen Viljavan toiminnanohjausjärjestelmän uudistamista oli suunniteltu jo vuosia ja hanke sai puhtia Pasi Lähdetien aloittaessa yrityksen toimitusjohtajana elokuussa 2015. Samana syksynä koko yrityksen digitalisaatioprojekti aloitettiin kilpailuttamalla järjestelmätoimittajat, joista valittu uudistaisi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöliittymän graafiseksi ja koko järjestelmän eri laitteille skaalautuvaksi. Samalla prosesseja tehostettaisiin mm. muuttamalla viljavaraston tositekäsittely sähköiseksi ja manuaaliset vaiheet karsittaisiin minimiin tiedon liikkuessa suoraan järjestelmien kesken. Project-IT:n projektipäälliköt huolehtivat kilpailutuksen käytännön asioista.

”Project-IT:n suurin hyöty on siinä, että he todellakin tekevät sen, mistä on sovittu, ja sovitussa aikataulussa. Meidän kokoisella yrityksellä ei voi olla jokaiselle asialle omaa osaajaansa, vaan ostamme osaamista Project-IT:n laajasta ammattilaisten verkostosta tarpeemme mukaan”, kertoo Suomen Viljavan toimitusjohtaja Pasi Lähdetie.

Yllättävän tilanteen edessä

Pian ERP-projektin alkamisen jälkeen Suomen Viljavan IT-päällikkö menehtyi äkillisesti. Samaan aikaan IT-tukena käytetty yritys ajautui konkurssiin. Suomen Viljava oli yllättävässä tilanteessa, jossa sen IT-asioita ei hoitanut kukaan. Toimitusjohtaja Pasi Lähdetie kääntyi Project-IT:n puoleen ja ERP-projektin päälliköksi juuri siirtynyt projektipäällikkö sai myös Suomen Viljavan IT-asiat organisoitavakseen.

Project-IT:n konsultin ensimmäisenä tavoitteena oli saada käyttäjien arki rullaamaan ja konsultti hoitikin aluksi itse käytännön tukitehtäviä. Samalla hän kävi läpi kaikki Suomen Viljavan IT-sopimukset ja infran tilanteen, jonka jälkeen toimitusjohtaja sai ehdotuksen, mitkä sopimukset kannattaa kilpailuttaa missäkin järjestyksessä. Ensimmäisenä valmisteltiin käyttöpalveluiden ja IT-tuen kilpailutus. Toimitusjohtaja Lähdetie halusi myös kartoittaa vaihtoehdot IT-päällikköpalveluiden ostamiseksi talon ulkopuolelta. Yksikään kilpailutuksessa esille nousseista vaihtoehdoista ei Lähdetietä kuitenkaan vakuuttanut. Vaikka Project-IT:n valikoimaan ei tietohallintopäällikköpalvelut kuulunutkaan, pyysi Lähdetie Project-IT:tä miettimään ja tarjoamaan myös niitä palveluita. Lähdetie sai mitä halusi ja päätyi ostamaan IT-päällikön palvelut Project-IT:ltä.

Suomen Viljavalla Project-IT:n konsultin työajasta noin puolet menee ERP-projektin päällikkötehtävissä ja muu aika Suomen Viljavan IT-päällikkönä. Toimitusjohtaja Lähdetie on tyytyväinen valintaansa.

”Project-IT:n konsultti on osaava tekijä ja työssään jämpti ja määrätietoinen. Jos hän ei jotain asiaa tiedä, hän ei arastele hetkeäkään, vaan osaa selvittää asiat apunaan laaja ammattilaisten verkostonsa. Konsultin kanssa on helppo toimia yhteistyössä ja siksi hän saavuttikin nopeasti koko Viljavan henkilökunnan luottamuksen. Konsultti hoitaa itsenäisesti työnsä ja oman työaikansa allokoinnin”, Lähdetie luettelee.

Kilpailutuksella vauhtia digitalisaatioprojektiin

Suomen Viljava on kilpailuttanut jo suuren osan suunnitelluista kokonaisuuksista. ERP-järjestelmän toimittajan lisäksi on kilpailutettu käyttöpalvelut ja IT-tuki, tietohallintopäällikköpalvelut sekä verkkosivujen uudistaminen. Edeltävä IT-päällikkö oli aloittanut palkka- ja HRM-järjestelmien siirron pilveen, jonka toteutusprojektin Project-IT:n projektipäällikkö hoiti tuotantoon. Seuraavat kilpailutukset ovat jo konsultilla työn alla.

”Suomen Viljavan digitalisoinnilla tehostetaan toimintaa ja prosesseja. Järjestelmistä on saatava ulos monipuolista tietoa ja liiketoiminnan ohjaamisen kannalta tarpeellisia raportteja. Tavoitteenani on, että Viljavassa ei tulevaisuudessa enää tulosteta, faksata tai skannata eikä syötetä samaa tietoa eri järjestelmiin manuaalisesti. Toki siirtymävaiheessa täytyy joustaa asiakkaiden mahdollisuuksien mukaan”, toteaa Pasi Lähdetie.

Suomen Viljava Oy

Suomen Viljava on Suomen suurin viljan käsittelyyn ja varastointiin erikoistunut yritys, joka tarjoaa varastointi- ja käsittelypalveluja sekä kotimaan markkinoilla, että ulkomaankaupassa toimiville yrityksille. Toimipisteitä on eri puolilla Suomea 20:lla paikkakunnalla, joista Rauman, Naantalin, Loviisan ja Kotkan varastot sijaitsevat satamissa. Suomen Viljava käsittelee vuosittain viljaa ja muita tuotteita lähes kaksi miljoonaa tonnia. Suomen Viljava Oy:n omistaa Suomen valtio.

Project-IT:n suurin hyöty on siinä, että he todellakin tekevät sen, mistä on sovittu, ja sovitussa aikataulussa.

Pasi Lähdetie, toimitusjohtaja, Suomen Viljava Oy

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.