Sp-Henkivakuutus

Sp-Henkivakuutus on Säästöpankkien omistama kotimainen henkivakuutusyhtiö. Yhtiössä tehtiin vuonna 2016 organisaatiomuutos, jonka myötä myös IT-projektien läpivientiä virtaviivaistettiin.

Sp-Henkivakuutus on Säästöpankkien omistama kotimainen henkivakuutusyhtiö. Yhtiössä tehtiin vuonna 2016 organisaatiomuutos, jonka myötä myös IT-projektien läpivientiä virtaviivaistettiin. Project-IT:n projektipäälliköt ovat olleet mukana luomassa tehokkaampaa projektikulttuuria koko Säästöpankkikeskukselle.

Koulutuksella sujuvuutta projektivetoiseen maailmaan

Sp-Henkivakuutuksen vakuutussäästämisen ja riskivakuuttamisen tuotemyynti tapahtuu Säästöpankkien kautta. Project-IT:n (PIT) projektipäällikkö on ollut mukana lukuisissa erilaisissa projekteissa, kuten riski- ja säästövakuutusten järjestelmäuudistuksissa, tuotelanseerauksissa ja niiden myyntikanavien valmisteluissa.

”Pitkäaikaisin, jo kolme vuotta meillä työskennellyt PITin konsultti, aloitti työnsä verkkopankkilanseerauksesta. Toimme asiakkaiden omat säästö- ja eläkevakuutukset verkkopankkiin. Asiakas pystyy verkkopankissa tekemään muun muassa sijoituskohteen muutoksia ja lisämaksuja”, kertoo Sp-Henkivakuutuksen operatiivinen johtaja Tiina Piippo.

Järjestelmäuudistusten lisäksi myös uuden myyntikanavan perustaminen POP Pankin kanssa on mittava projekti, joka tunnetaan talossa Martti-hankkeena. PITin projektipäälliköt ovat saaneet nopeasti kiinni projektien liiketoiminnallisista tavoitteista, vaikka olisivat hypänneet puikkoihin kesken projektin.

”Ulkopuolisen projektipäällikön työ pohjautuu faktoihin. Työssä korostuu tietynlainen ammattimaisuus, kun heillä ei ole taakkaa organisaatiosta ja sen ihmisten reaktioista. Projektipäällikkö niputtaa asiat yhteen ja huolehtii, että jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa kaikki projektiin osallistuvat ovat tietoisia asioista, ja että projektit edistyvät. Päämääränä on mennä eteenpäin ja ratkaista asioita”, Piippo kuvailee.

Projektien toimintaympäristöä voi rehellisesti kuvailla haastavaksi. Kaikki ovat monitoimittajahankkeita, joissa on lukuisia toimijoita tuotantojärjestelmien toimittajista sovellus- ja häiriönhallintapalveluiden toimittajiin. Säästöpankkikeskuksen järjestelmillä on useita IT-toimittajia.

”Tällaisessa ympäristössä kaikkien täytyy toimia yhteen. Osa asiantuntijoista työskentelee useammassa projektissa ja liikkuu yli yhtiörajojen, jolloin heidän osaamistaan hyödynnetään monessa suunnassa. Asiantuntijoita on paljon ja heillä on valtavasti tietoa, jota projektin asioiden selvittelyssä ja ratkomisessa tarvitaan. Meillä projektipäällikkö on tässä se avainhenkilö, jolla langat pysyvät käsissä. Yhteistyömme on hyvää, jopa saumatonta, sillä käymme asioita läpi päivittäin”, Tiina Piippo kertoo.

Projektikulttuurin oppikoulu

Sp-Henkivakuutuksessa koko organisaatio on koulutettu siihen, miten projektimaailmassa toimitaan. Uuteen projektikulttuuriin siirtyminen on vaatinut uusia käytäntöjä dokumentointiin ja raportointiin, projektinhallinnan mallien hyödyntämiseen ja projektien seurantaan. Muutos alkoi vuonna 2015, kun Tiina Piippo saapui taloon projektivetoisesta organisaatiosta.

”Yhdessä PITin konsultin kanssa lähdimme rakentamaan projektikoulutusta koko henkilöstölle. Koulutuksessa käytiin läpi asioita projektin koko elinkaaren ajalta eli määrittelyä, projektimalleja, testausta, seurantaa, kokouskäytäntöjä, laadunvarmistusta… Olemme tehneet ohjeita erilaisiin tilanteisiin ja ottaneet koko Säästöpankkikeskuksena uusia tapoja ja toimintamalleja käyttöömme”, Tiina Piippo kertoo.

Arki on nyt helpompaa, kun kaikilla on yhteinen tekemisen malli ja kieli sekä ymmärrys siitä, mitä ja miksi tapahtuu. Piippo on ylpeä henkilöstöstään, sillä heistä jokainen on oppinut kolmen vuoden aikana paljon uutta.

”Asiantunteva konsultti helpottaa omaa työtäni valtavasti. Arvostan mahdollisuutta käyttää ulkopuolista resurssia ja saada ammattimaista apua yksittäisten projektien ja hankkeiden läpivientiin, hallinnointiin ja dokumentointiin. Voin suositella Project-IT:n konsultteja, joista minulla on pelkästään positiivisia kokemuksia. Kaikki ovat olleet ammattimaisia, luotettavia ja yhteistyökykyisiä – hyviä tyyppejä!”

Sp-Henkivakuutus

Sp-Henkivakuutus Oy tarjoaa yksityisasiakkaille ja yrityksille nykyaikaisia ja eri tilanteisiin sopivia vakuutussäästämisen ja riskivakuuttamisen tuotteita. Sp-Henkivakuutuksen omistavat Säästöpankit ja Oma Säästöpankki, jotka toimivat sen asiamiehinä. Kaikki Sp-Henkivakuutuksen vakuutustuotteiden myynti hoidetaan pankkien kautta.

www.saastopankki.fi

”Arvostan mahdollisuutta käyttää ulkopuolista resurssia ja saada ammattimaista apua yksittäisten projektien ja hankkeiden läpivientiin, hallinnointiin ja dokumentointiin.”

Tiina Piippo, operatiivinen johtaja, Sp-Henkivakuutus Oy

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.