Säästöpankkiliitto

Vuonna 2014 tehtiin Säästöpankeissa yli 100-vuotisen toiminnan historiaa. Silloin päätettiin, että Säästöpankkiliitto hakee Finanssivalvonnalta lupaa toimia uuden pankkiryhmän keskusyhteisönä. Lupa saatiin ja vuoden 2015 alusta osuuskunta Säästöpankkiliitto aloitti toimintansa toden teolla.

Pankkiliiketoiminnan ytimessä rautaisista hermoista on hyötyä

Yhteenliittymän myötä Säästöpankkien taloudellinen vastuu muuttui keskinäiseksi vastuuksi. Samalla luotiin paremmat edellytykset kestää paremmin jatkuvasti kiristyvää viranomaissääntelyä, mikä ei olisi ollut mahdollista aiemmalla verkottumiseen perustuvalla ryhmärakenteella.

Espoon Leppävaarassa toimivan keskusyhteisön perustehtävä on luoda edellytykset yhteisten strategisten tavoitteiden toteutumiselle. Sen velvollisuutena taas on valvoa esimerkiksi jäsenluottolaitosten toimintaa ja antaa niille niiden maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta. Myös yhteiset kehitys- ja tukipalvelut on organisoitu samaan paikkaan. Ei ole vaikea uskoa, että vuoden aikana kulissien takana on tehty melkoinen määrä työtä.

Strategisesti merkittäviä projekteja

”Yhteenliittymän myötä opettelemme toimimaan kokonaan uudella tavalla, mutta samalla on katsottava jo eteenpäin ja valmisteltava liiketoimintauudistusta hyödyntäviä strategisia projekteja. Puhumattakaan siitä, että tietohallintokin on aivan uudessa mittakaavassa”, huoahtaa Säästöpankkiliiton tietohallintojohtaja Kaija Jokiharju.

Onneksi tukena ovat luottoprojektipäälliköt Project-IT:stä.

”Tilanteemme on hyvin poikkeuksellinen, kun monta deadlinea on jatkuvasti putkella. Olen äärettömän tyytyväinen, että tukena on kokeneita projektipäälliköitä, joilla on niin vahvaa osaamista pankkiliiketoiminnasta, että he pystyvät vetämään strategisesti tärkeimpiä projekteja.”

Kaija Jokiharju kiteyttää projektipäälliköidensä avut luonnonläheisesti.

”Project-IT:n projektipäällikössä yhdistyy optimisti, pessimisti ja realisti, jolla on rautaiset hermot!”

Vaalimisen arvoinen suhde

Kaija Jokiharjulle ulkoistettujen resurssien kanssa toimiminen on tuttua.

”Olen ollut usein ostajan asemassa ja todennut, että myyntitilanteessa kaikki tuntuu onnistuvan. Todellisuus on kuitenkin osoittanut, että niitä firmoja, joiden kanssa oikeasti onnistuu, on vain harvoja. Meidän onneksemme Project-IT on yksi niistä. ”

Jokiharju tunnistaa itsessään asiakasuskollisuutta.

”Kun löytyy luottotoimittaja, haluan vaalia asiakas-toimittaja -suhdetta. Parhaimmillaan yhteistyö toimii sellaisen kumppanin kanssa, joka suhtautuu muutoksiin rennosti. En pidä ajatuksesta, että sopimusta tehtäessä yritetään varoa etukäteen kaikki sudenkuopat. Hyvässä yhteistyössä säädetään ja joustetaan”, Jokiharju pohtii.

Säästöpankkiryhmä

Säästöpankkiryhmä koostuu 25 yhteenliittymän muodostaneesta Säästöpankista, yhteenliittymän keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitto osk:sta sekä Säästöpankkien omistamista tytär- ja osakkuusyhteisöistä, joita ovat mm. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Henkivakuutus Oy, Sp-Rahastoyhtiö Oy ja kiinteistönvälitysketju Sp-Koti Oy.

Project-IT:n luottokonsultit ovat meille kuin kollegoita, eivät teknistä toteutusta suorittavia konsultteja.

Kaija Jokiharju, tietohallintojohtaja, Säästöpankkiliitto

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.