Relacom Oy IT-arkkitehtuuri

Konsulttimme kartoitti, miten laitteet ja sovellukset tukevat Relacomin henkilöstön päivittäistä työtä ja sitä kautta koko yrityksen liiketoimintaa.

IT-arkkitehtuurin kartoitus

Relacom toimii monessa toimipisteessä, ja jokaisessa on henkilöstöä, laitteistoa ja prosesseja, joiden toiminnallisuus ja tarkoituksenmukaisuus on hyvä aika ajoin kartoittaa. Kesällä 2017 Relacomilla kartoitettiin IT-palveluiden nykytila ja sen mahdolliset kehitystarpeet Project-IT:n konsultin avulla.

”Halusimme hyödyntää Project-IT:n osaamista, sillä meillä oli ennestään hyviä kokemuksia heidän konsulteistaan. Tässäkin projektissa konsultti hoiti työnsä itsenäisesti, pääsi nopeasti jyvälle yrityksemme IT-arkkitehtuurista, ja raportoi huomioistaan selkeästi”, kertoo Sari Ruponen, talousjohtaja, Relacom Oy.

Kokonaisnäkemys IT-infrastruktuurista

Kuukauden mittaisella projektilla oli kolme tavoitetta. Projektin ensimmäisenä tavoitteena oli luoda selkeä kokonaisnäkemys Relacomin IT-infrastruktuurin nykytilasta. Project-IT:n konsultti kävi IT-osaston kanssa tarkkaan läpi, mitä järjestelmiä ja sovelluksia heillä on käytössään, ja millainen IT-arkkitehtuuri organisaatiossa on.

Konsultin tekemän yleisen arkkitehtuurikuvauksen avulla näkee kokonaiskuvan kaikista IT-järjestelmistä ja niiden käyttäjäryhmistä.

”IT-omaisuus oli toki tiedossa, mutta ulkopuolisen näkemys tulee tarpeeseen, että kokonaisuus sen käytön tehokkuudesta hahmottuu paremmin. Konsultin kanssa keskustelimme myös IT-arkkitehtuurin kehitysmahdollisuuksista”, Sari Ruponen sanoo.

Liiketoiminnan IT-järjestelmien käytön ja tarpeiden kartoitus

Projektin toisena tavoitteena oli koko projektin ydin eli Relacomin liiketoiminnan IT-järjestelmien käytön ja tarpeiden kartoitus, jonka tiimoilta konsultti haastatteli parikymmentä henkilöä organisaation eri alueilta. Kysymyspatteriston avulla kartoitettiin IT:n näkökulmasta, miten ihmiset työtään tekevät: toimistolla, etätöissä vai liikkeellä, ja miten laitteet ja sovellukset tukevat henkilöstön päivittäistä työtä.

”Project-IT:n konsultilla oli kyky nopeasti omaksua tietoa IT-järjestelmistämme ja niihin liittyvistä käyttötavoista. Hän löysi hyvin IT-toimintamme kipupisteitä, joihin meidän tulee tulevaisuudessa kiinnittää huomiota vielä entistä paremmin. Ulkopuolinen konsultti sai myös samalla kartoitettua, millaisia kehitysideoita henkilökunnalla on. Meille on tärkeää tietää, miten tiedonhallintamme, kuten tiedon jakaminen, haku, kommunikointi ja IT-tuki, organisaation sisällä toimii”, Sari Ruponen painottaa.

Kartoituksessa nousi esille kymmenkunta laitteistoihin, ohjelmistoihin tai prosesseihin liittyvää teemaa. Priorisoidun kehityslistan avulla on helppo aloittaa tulevaisuuden IT-investointien suunnittelu.

IT-kehityksen toimintamallit

Relacomin kolmas tavoite oli selvittää, miten organisaation sisäinen IT-kehitys toimii. Project-IT:n konsultti teki ehdotuksen, miten keskitetyn ohjelmistokehitystiimin toimintamalleja ja prosesseja voisi parantaa.

”Kartoituksen lopputuloksena meillä on nyt valmiina IT-kehityksen suunnat seuraavalle vuodelle. Seuraavaksi vuorossa on kehityshankkeiden budjetointi ja käynnistäminen. Siinäkin tulemme mahdollisesti käyttämään Project-IT:n asiantuntijoita apunamme”, Ruponen sanoo.

 

Tarvitsen IT-arkkitehdin

Relacom Oy

relacom-logo
Relacom on johtava teknologiapalveluiden toimittaja Pohjoismaissa. Suomessa asiakkaita palvelee Relacom Finland Oy, joka tuottaa sähkö-, tele- sekä IT-verkkoihin liittyviä palveluita. Yhtiö hallitsee tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta rakentamiseen sekä asennuksesta ylläpitoon ja huoltoon. Teemme tarvittaessa räätälöityjä ratkaisuja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kommunikaatio- ja tietoliikennejärjestelmien moniosaajana yhtiö on tiiviisti mukana yhteiskunnan tietoinfrastruktuurin muutoksessa ja auttaa asiakkaitaan toteuttamaan kustannustehokkaita, viestintää helpottavia strategisia ratkaisuja.

relacom_refe_kuva2

Halusimme hyödyntää Project-IT:n osaamista, sillä meillä oli ennestään hyviä kokemuksia heidän konsulteistaan. Tässäkin projektissa konsultti hoiti työnsä itsenäisesti, pääsi nopeasti jyvälle yrityksemme IT-arkkitehtuurista, ja raportoi huomioistaan selkeästi

Sari Ruponen, talousjohtaja, Relacom Oy

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.