POP Pankki, Bonum Pankki Oy

Keskusluottolaitoksen perustaminen on tehtävä, jonka vain harva saa eteensä. Bonum Pankin toimitusjohtaja Anders Dahlqvistilla oli apunaan tehokas joukko asiantuntijoita ja Project-IT:n projektipäälliköitä haasteen toteuttamisessa.

Keskusluottolaitoksia ei synny joka päivä

Finanssivalvonta myönsi lähes pikavauhdilla POP Pankkiliitto -osuuskunnan omistamalle Bonum Pankille keskusluottolaitoksen talletuspankkitoimiluvan vuoden 2013 lopussa. Siitä alkoi kiihkeä työvaihe kohti varsinaisen keskusluottotoiminnan aloittamista helmikuussa 2015.

”Vastaamme POP Pankkien maksujenvälitys- ja selvityspalveluista sekä treasury-palveluista. Projektiapua tarvitsimme erityisesti Treasury-järjestelmän integroinnissa olemassa oleviin järjestelmiin”, Dahlqvist kertoo.

Projektipäälliköiden työssä painottui projektihallinnan osaaminen ja projektimenetelmien tehokas käyttö. ”Substanssiosaaminen on meidän asiantuntijoidemme vastuulla, joten projektipäällikön tehtävä oli ihan perinteinen: hän vastasi konkreettisella tasolla asioiden etenemisestä ja potki tarvittaessa kylkeen”, Dahlqvist naurahtaa.

Dahlqvist kuitenkin lisää, että projektipäälliköllä on myös oltava jonkin verran liiketoimintaymmärrystäkin, jotta kokonaisuus hahmottuu oikein.

Erikoinen ja haastava

Samaan aikaan, kun uudet järjestelmät integroitiin toimimaan saumattomasti vanhojen kanssa, Bonum Pankki kasvatti myös organisaatiotaan. ”Hyvin erikoinen ja haastava projekti kaiken kaikkiaan”, Dahlqvist toteaa.

Muutos vaikutti myös taustaorganisaatioihin. ”POP Pankkiliitto omistaa Bonum Pankin 100-prosenttisesti, eli osuuskunta omistaa yrityksen. Luottolaitoksen omistaminen taas teki pankkiliitosta Finanssivalvonnan silmissä valvottavan organisaation, eli raportointivelvollisen”, Dahlqvist listaa.

Uutta keskusluottolaitosta perustettaessa aika tuntui kuluvan pääasiassa pienten asioiden selvittämiseen. ”Jos vastuita ei olisi määritelty selvästi, aika olisi kulunut aivan vääriin asioihin. Koko ajan sähköposti suorastaan tulvi. Kun mukana oli Project-IT:n projektipäälliköt, minä pystyin paremmin keskittymään toiminnan kehittämiseen ja päätöksiin.”

Bonum Pankissa työskenteli kaksi eri konsulttia, joiden vastuulla olevissa projekteissa keskityttiin Treasury-integraatioon, korttitoimintoihin ja keskusluottolaitokseksi muuttumiseen.

Pikapalavereja

Työn hektisyyttä symboloi neuvotteluhuoneen pöytä. ”Seisomakorkuinen neuvottelupöytä piti huolen siitä, että palaverit pysyivät mahdollisimman tehokkaina”, Dahlqvist kiteyttää.

Toimitila on Leppävaarassa POP Pankkiliiton vieressä, ja lähellä sijaitsevaan Samlinkiin on usein asiaa. ”Integrointiprojektissa POP Pankkien pankkijärjestelmästä vastaava Samlink on tärkeä linkki, jonka kanssa yhteydenpito on jatkuvaa. Täytyy kyllä myöntää, että nykyaikaiset viestintäjärjestelmät, mm. Lync, auttavat yhteydenpidossa enemmän kuin maantieteellisen sijainnin läheisyys.”

Helmikuussa 2015 Bonum Pankki muuttui keskusluottolaitokseksi. Silloin Bonum Pankki vastasi ”yhdessä yössä” siitä, että kaikkien POP Pankkien asiakkaiden tileiltä siirtyviä summia vastaava rahamäärä pystytään kattamaan. Korttitoiminta käynnistyi toukokuussa 2015.

Bonum Pankki oy

Bonum Pankki Oy on POP Pankkiliitto –osuuskunnan omistama luottolaitos, joka on perustettu entisen maksulaitoksen ACH Finland Oy:n pohjalle. Pankkitoiminta alkoi elokuussa 2014 ja POP Pankkien keskusluottolaitostoiminnot siirtyivät Bonum Pankin hoidettaviksi helmikuussa 2015.

Projektipäällikön tehtävä on ihan perinteinen: hän vastaa konkreettisella tasolla asioiden etenemisestä ja potkii tarvittaessa kylkeen.

Anders Dahlqvist, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oy

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.