Ilmarinen

Suomalaisten työeläkelaitosten vakuutusjärjestelmät ovat merkittävän muutoksen kohteena vuonna 2017 voimaan astuvan eläkeuudistuksen johdosta. Project-IT on ollut mukana Ilmarisen uudistushankkeissa keväästä 2014 lähtien.

Project-IT:n projektijohtamisen ammattilaiset apuna Ilmarisen hankkeissa

Suomalaisten työeläkelaitosten vakuutusjärjestelmät ovat merkittävän muutoksen kohteena vuonna 2017 voimaan astuvan eläkeuudistuksen johdosta. Project-IT on ollut mukana Ilmarisen uudistushankkeissa keväästä 2014 lähtien.

”Yhteistyö Project-IT:n kanssa on aina toiminut hyvin ja olemme olleet tyytyväisiä heidän taitaviin ammattilaisiinsa. Perehdytämme jokaisen konsultin taloon kuten omankin henkilökuntamme, sillä projektipäällikkö on aina yksi meistä”, kuvailee Ilmarisen kehittämispäällikkö Minna Aaltonen.

EETU ja LAKU 2017

Project-IT:n yhteistyö Ilmarisen kanssa alkoi hyppäämällä jo täydessä vauhdissa jyskyttävään junaan. Ilmarisessa oli monta hanketta meneillään ja tiukan aikataulun vuoksi projektien johtamiseen tarvittiin ulkopuolista apua.

Projektit liittyvät kaikkien suomalaisten työeläkelaitosten yhteiseen eläkekäsittelyn uudistamishankkeeseen, jonka tavoitteena on eläkekäsittelyn ja arviolaskennan uudistaminen. Hankkeen myötä Ilmarisessa otetaan käyttöön Tyel-yhtiöiden yhteinen Vesa-järjestelmä. Sen mukana eläkeyhtiöiden yhteiset laskentapalvelut Lapa ja Yhella otetaan Ilmarisessa hyötykäyttöön. Vesa-järjestelmä integroidaan osaksi Ilmarisen muuta järjestelmäkokonaisuutta. Tämä Ilmarisen mittakaavassa suuri hanke tunnetaan Ilmarisessa nimellä EETU.

EETU-hanke on päättynyt ja nyt jatketaan LAKU 2017 -projektin parissa. Projektilla varmistetaan, että Ilmarisen käyttämät järjestelmät ja ohjelmat pystyvät hoitamaan vuoden 2017 alussa voimaan astuvan uuden eläkelain mukaiset eläkkeet ja arviolaskelmat. Osa tulevista lakimuutoksista on jo EETUssa huomioitu, mutta osa määritellään järjestelmään uusina toiminnallisuuksina.

Merkittävä hanke

Ilmarisen muutoksissa on kyse vuosia kestävästä kokonaisuudesta, jonka budjetti edustaa merkittävää osaa kehittämisen kustannuksista. Monitoimittajaympäristössä toteutettava projekti on aina haastava. On huolehdittava useista integraatioista eri järjestelmien välillä ja yhteensopivuudesta asiakassovellusten kanssa sekä erilaisten asiakirjojen hallinnasta. Kun lakiuudistus astuu voimaan, on järjestelmän toimittava lain edellyttämällä tavalla.

”Järjestelmän käyttöönotto on vaiheistettu, mutta valtaosan on oltava valmista 1.1. 2017 ja aikataulu aiheuttaa isojen IT-järjestelmien kanssa valtavasti tekemistä. Ulkopuolisia projektipäälliköitä käyttämällä varmistamme, että paketti saadaan valmiiksi aikataulussa”, kertoo Aaltonen.

Projektipäälliköt vastaavat omista osa-alueistaan

Ilmarisella on ollut töissä yhteensä neljä Project-IT:n projektipäällikköä. Yksi projektipäälliköistä on vastannut EETUssa tilastoinnin ja raportoinnin muutoksista uuteen järjestelmään siirryttäessä. Projektipäällikkö tekee taustaselvitykset ja esitysehdotukset, joiden perusteella päätetään, mitä tilastoja ja raportteja karsitaan ja mitä tuotetaan uudesta järjestelmästä.

”Projektipäällikkö on jämäkkä, päämäärätietoinen ja osaava. Näiden ominaisuuksien lisäksi hänellä on asioita eteenpäin vievä ja kehittävä ote tekemiseen, josta olen erityisen tyytyväinen”, sanoo Ilmarisen kehittämispäällikkö Minna Aaltonen.

Toinen projektipäällikkö on vastannut sopimusten hallintajärjestelmän vaatimusmäärittelystä ja kilpailutuksesta sekä riskienhallinnan raportoinnin kehittämisestä. Hän on ollut myös toteutusvaiheessa mukana projektipäällikkönä ja koordinaattorina.

”Ilmarisella on omia projektijohtamisen ammattilaisia, mutta liian vähän kehitettävän työn määrään nähden. Talon ulkopuolinen projektipäällikkö tuo kaipaamaani erilaista näkemystä IT-projekteihin. Project-IT:n ammattilaisilta kuulee uusia vinkkejä projektimenetelmistä ja niiden soveltamisesta muissa yrityksissä. Ilmarinen on eläkevakuutustalo eikä IT-talo, joten ulkopuolisen sparraus ja käyttämiemme projektimallien kehittämisideat on otettu aina avoimin mielin vastaan”, sanoo Minna Aaltonen.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen tarjoaa työntekijän TyEL- ja yrittäjän YEL-vakuutuksia. Yhteensä
vakuutettuja on yli puoli miljoonaa ja Ilmarinen maksaa eläkettä yli kolmellesadalle tuhannelle. Yli 60 000 yrittäjää on uskonut vakuutuksensa Ilmariselle. Yhteensä Ilmarinen palvelee lähes miljoonaa suomalaista.

Yhteistyö Project-IT:n kanssa on aina toiminut hyvin ja olemme olleet tyytyväisiä heidän taitaviin ammattilaisiinsa.

Minna Aaltonen, kehittämispäällikkö, Ilmarinen

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.