Diacor terveyspalvelut Oy

IT-järjestelmien kokonaisuudistus vaatii täsmällistä projektinhallintaa

Integraatioilla kohti joustavaa ja skaalautuvaa IT-arkkitehtuuria

Diacorissa on meneillään laaja IT-järjestelmien kokonaisuudistus, joka kulkee projektinimellä Delta. Hankkeessa Diacorin potilastietojärjestelmä uusitaan ja siihen liittyvät yritysjärjestelmät integroidaan nykyistä joustavammaksi kokonaisuudeksi.

IT-arkkitehtuurissa siirrytään monoliitista modulaarisuuteen, eli tavoitellaan ketterämpää ja helpommin kehitettävissä olevaa kokonaisarkkitehtuuria. ”Muutoksen ansiosta voimme palvella entistä paremmin sisäisiä asiakkaitamme, kuten lääkäreitä ja hoitajia, ja tuottaa loppuasiakkaillemme uudenlaisia digitaalisia terveyspalveluita”, kertoo Diacorin ICT-johtaja Tuomas Teuri.

Toimialariippumatonta projektinhallintaosaamista

Terveydenhuollon potilastietojärjestelmissä on yleensä mukana omat työkalut esimerkiksi laskutukseen, potilashuoneiden hallintaan ja työvuorojen suunnitteluun. Nyt nämä kaikki järjestelmät eriytetään, jonka jälkeen toiminnot kytketään yhteen oman integraatioalustan avulla.

”Deltassa on mukana useita osapuolia ja erilaisia integraatioita. Kyseessä on meidän mittakaavassamme poikkeuksellisen suuri ja kriittinen projekti, joka vaatii aktiivista projektin ohjaamista. Alusta asti oli selvää, että projektin johtamiseen täytyy panostaa, ja siksi otimme projektiin heti avuksemme ammattilaisen.”

Project-IT:n konsultin työ on ollut projektitoimistomaista riippuvuuksien ja integraatioiden hallintaa. ”Minulla on kokemusta Project-IT:n konsulteista useista hankkeista ja tiedän, että sieltä saan aina ammattilaisen. Project-IT:n ehdottomia valtteja ovat joustavuus, nopeus ja kyky reagoida heti asiakkaan tarpeeseen. Deltassakin konsultti johtaa integraatiokokonaisuutta itsenäisesti ja hyvin ammattimaisella otteella. Me voimme keskittyä omaan osaamiseemme.”

Ulkopuolisen konsultin käyttäminen on tuonut lisäarvoa projektinhallintaan. ”Meillä on terveydenhuollon substanssiosaamista, mutta halusimme liittää siihen geneeristä toimialariippumatonta projektinhallintaosaamista. On aina hyvä, kun ulkopuolinen tarkastelee kriittisesti omaa projektitoimintaamme. Konsultin projektiosaaminen tuo meillekin oppia, kokemusta ja parhaita käytäntöjä, jotka myös jäävät taloon konsultin toimeksiannon päätyttyä”, Tuomas Teuri kertoo.

Diacor terveyspalvelut Oy

Kotimainen Diacor on Helsingin Diakonissalaitoksen ja LähiTapiolan omistama hyvinvointialan yritys. Diacorilla on pääkaupunkiseudulla 13 lääkäriasemaa, yksi Turussa ja Suomen pitkäaikaisin yksityinen sairaala Helsingin Ruoholahdessa. www.diacor.fi ja www.diacorplus.fi

Project-IT:n ehdottomia valtteja ovat joustavuus, nopeus ja kyky reagoida heti asiakkaan tarpeeseen.

Tuomas Teuri, ICT-johtaja, Diacor terveyspalvelut Oy

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.