Blogi

Project-IT:n palvelut – testauksen hallinta

Project-IT:ltä saat aina kokeneen asiantuntijan muutoksen toteuttamiseen. Ydinosaamisemme keskittyy projektinhallintaan, ketterään kehittämiseen, testauksen hallintaan ja arkkitehtuuriin.

Aikaisemmissa blogeissa on kuvattu projektinhallinnan ja ketterän kehittämisen osaamisalueita. Tässä tekstissä tutustutaan tarkemmin testauksen hallintaan – millaisia testauksen hallinnan tehtäviä Project-IT:n asiantuntijat hoitavat ja millaisissa rooleissa he toimivat asiakasyrityksissä.

Suunnitelmallista ja hallittua testaamista

Testaus on tärkeä osa muutoksen toteuttamista erityisesti IT-hankkeissa. Sovellusten ja järjestelmien kattava testaaminen ennen käyttöönottoa parantaa selkeästi valmiin ratkaisun onnistumisen edellytyksiä. Laadukas testaus vaatii suunnitelmallisuutta ja koordinointia, jotta kehitettävän ratkaisun toimivuus voidaan luotettavasti todentaa.

Project-IT:n asiantuntijat ovat olleet avainroolissa varmistamassa useiden asiakashankkeiden testauksen valmistumisen laadukkaasti ajallaan. Testauksen hallinnan asiantuntijat ovat vastanneet asiakasorganisaatioissa muun muassa testauksen suunnittelusta, määrittelystä, koordinoinnista ja raportoinnista. Näiden lisäksi he ovat tukeneet testausmenetelmien valinnassa ja testaustyökalujen hyödyntämisessä.

Testauksen hallinta asiakkaan tarpeen mukaan

Suurissa hankkeissa testaus on usein merkittävä kokonaisuus, jonka menestyksekäs hallinta edellyttää erityisosaamista. Testauksen eri vaiheet, vastuuhenkilöt ja hyväksymiskriteerit sekä testauksen laadunvalvonta kokonaisuudessaan luovat usein tarpeen testauksen kokonaisvaltaiselle hallinnalle. Toisaalta myös kooltaan pienemmissä hankkeissa testaus on kriittinen osa-alue. Erityisen tärkeää se on, jos muutokset ovat liiketoiminnalle kriittisiä tai tekninen toteutus on kompleksinen ja organisaatiolle uusi.

Project-IT:n testauksen hallinnan asiantuntijat vastaavat aina asiakkaan tarpeisiin sopivalla testauskokonaisuudella. Hallittava kokonaisuus voi vaihdella kulloisenkin tarpeen mukaan kokonaisvastuusta aina pienemmän osa-alueen testauksen koordinointiin. Asiantuntijoiden nimikkeitä testauksen hallinnan tehtävissä ovat olleet muun muassa testipäällikkö, test lead ja test design lead.

 Testauksen hallinnan asiantuntijat käytössäsi

Kuten edellä on todettu, testauksen kokonaisuus on usein moniulotteinen ja siihen osallistuu useita henkilöitä. Jos olet etsimässä luotettavaa ja asiansa osaavaa testauksen hallinnan asiantuntijaa hankkeeseesi, ota yhteyttä myyntiimme.

Ville Luukkonen ville.luukkonen@project-it.fi

Mikko Mölsä mikko.molsa@project-it.fi

 

Jaa artikkeli:

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.