Blogi

Project-IT:n palvelut – ketterä kehittäminen

Project-IT:n palvelukokonaisuus jakautuu neljälle osa-alueelle: projektinhallintaan, ketterään kehittämiseen, testauksen hallintaan ja arkkitehtuuriin. Yritys tarjoaa kokeneita asiantuntijoita muutoksen toteuttamiseen kaikilla näillä osa-alueilla. Viime aikoina osuuttaan on erityisesti kasvattanut ketterä kehittäminen.

Ketterät menetelmät, kuten SAFe, Lean, Agile, Scrum sekä inkrementaalinen ja iteratiivinen kehitys, ovat eri muodoissaan osa useiden kehitysorganisaatioiden arkea. Myös Project-IT:n asiantuntijoilla on vahva osaaminen ketterästä kehityksestä. Kokemukset useista ketterästi toteutetuista muutoksista yhdessä eri viitekehysten sertifiointien kanssa tuovat esiin asiantuntijoiden laajan osaamisen alueelta.

Kattava kokemus käytännöstä

Project-IT:n asiantuntijat ovat toimineet useissa eri rooleissa ketterissä organisaatioissa. Asiantuntijoille ominaisia nimikkeitä ovat muun muassa Epic Owner, Scrum Master, Product Owner ja Release Train Engineer. Laaja-alaisen kokemuksen ansiosta Project-IT:n konsulteilta eri roolien soveltaminen onnistuu sujuvasti kulloisenkin asiakkaan hyödyntämän menetelmän mukaisesti.

Organisaation ketteryyden taso, hankkeen vaatimukset ja käytettävissä olevat resurssit vaikuttavat usein käytettävään menetelmään ja sen soveltamistapoihin. Tällä hetkellä merkittävästi lisääntynyt tarve etätyöskentelylle vaikuttaa myös osaltaan menetelmien soveltamiseen käytännössä. Joustavuutensa ja objektiivisuutensa myötä Project-IT:n asiantuntijat ovat luotettavia kumppaneita myös poikkeustilanteessa toteutettavissa ketterissä muutoksissa.

Sertifioinnit vahvistavat osaamista

Käytännön kokemuksen lisäksi Project-IT:n asiantuntijat ovat vahvistaneet osaamistaan ketteristä menetelmistä eri kurssien ja sertifikaattien avulla. Sertifikaatit luovat perustan viitekehysten ymmärtämiselle ja niiden onnistuneelle hyödyntämiselle käytännön tekemisessä. Koulutukset antavat myös mahdollisuuden oppia kollegoilta ja muilta osallistujilta parhaita käytäntöjä ja laajentaa näkökulmaa omien kokemusten ulkopuolelle.

Valtaosalla Project-IT:n konsulteista löytyy ansioluettelostaan SAFe Agilist -sertifikaatti – viimeisin SAFe 5.0 version koulutus järjestettiin elokuun lopussa. SAFen sertifiointien lisäksi useilla asiantuntijoilla on Scrum Masterin ja Product Ownerin sertifikaatit, jotka antavat pohjan toimia kyseisissä rooleissa ketteriä menetelmiä hyödyntävissä projekteissa ja organisaatioissa. Edellisten ohella monet ovat suorittaneet omia tarpeitaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavia kursseja ja sertifikaatteja.

Ammattilaiset apunasi

Organisaation muutos kohti ketteryyttä onnistuu parhaiten kokeneiden osaajien avulla. Agile-hankkeissa on myös hyödyksi, jos asiantuntijoilla on osaamista ketteristä toimintatavoista. Project-IT:n ammattilaiset ovatkin valmiina edistämään ketteryyttä ja jakamaan osaamistaan parhaista menetelmistä ja toimintatavoista

Oletko etsimässä ketterän kehittämisen ammattilaista hankkeeseesi? Ota yhteyttä, niin saat asiantuntijan nopeasti avuksesi.

Ville Luukkonen
ville.luukkonen@project-it.fi

Mikko Mölsä
mikko.molsa@project-it.fi

Jaa artikkeli:

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.