Blogi

Mitä ketterän projektin onnistuminen vaatii?

Ketterä kehittäminen on yleistynyt yrityksissä ja tullut osaksi projektinhallinnan arkea. Ketterän mallin valinta ei kuitenkaan itsessään johda projektin menestykseen. Onnistuminen vaatii valitun mallin periaatteiden ymmärtämistä sekä ihmisten ja organisaation sitoutumista yhteiseen päämäärään.

Kokemukset toteutuneista IT-kehitysprojekteista eri toimialoilta ovat osoittaneet kolmen avaintekijän olevan edellytyksenä ketterien projektien onnistumiseen. Nämä tekijät liittyvät tiimin muodostaviin ihmisiin, projektin taustalla olevaan organisaatioon ja ratkaisun tekniseen toteutukseen.

Osaavalla tiimillä kohti yhteistä tavoitetta

Osaavat ihmiset muodostavat menestyvän tiimin. Itseohjautuvat moniosaajat pystyvät tiimin jäseninä jakamaan tehtäviä ja tekemään projektissa tiivistä yhteistyötä. Useissa ketterissä projekteissa on noussut esiin, että joidenkin tiimin jäsenten taidot eivät ole riittävällä tasolla tai osaaminen keskittyy liian suppeaan osa-alueeseen. Onnistumisen kannalta olisi erittäin tärkeää varmistaa, että tiimin jäsenillä on oikea osaaminen ja he ovat saatavilla projektiin sen alusta alkaen. Erityisesti Product Ownerin rooli on merkittävä, sillä priorisointi on ketterän kehittämisen ehdoton edellytys.

Käytännön tasolla yhteinen päämäärä ja jatkuva yhteistyö johtavat onnistumisiin. Vaikka puhutaan ketterästä kehittämisestä, todellisuudessa vaatimukset ja määritykset ovat usein pitkällä, kun kehittäjät pääsevät mukaan. Kehittäjien aikaisella osallistumisella tekniset rajoitukset ja ratkaisun mahdollisuudet käyvät paremmin ilmi jo projektin alussa, mikä vähentää niistä johtuvia muutoksia myöhemmin projektissa.

Ketterää tekemistä tukevat rakenteet

Erittäin suuri tekijä ketterän projektin onnistumisessa on hallintomallin sopeuttaminen ketterään tekemiseen. Hyvin usein muuten menestyksekkäästi etenevän projektin kulku pysähtyy hyväksymisiin, työmääräarviointeihin, toimittajasopimusten tulkitsemiseen ja vastuualueista väittelyyn. Ketterässä projektissa hallintomallin on syytä olla joustava, ja projektitiimillä on oltava valtuudet tehdä päätöksiä itsenäisesti. Ketterä kehitys vaatii organisaation johdolta luottamusta tiimiin ja joustavuutta projektin perinteisiin tavoitteisiin: aikaan, laajuuteen ja kustannuksiin.

Ratkaisun vähittäinen kehitys

Teknisestä näkökulmasta ketterän kehityksen edellytyksenä on ratkaisun jakaminen osa-alueisiin ja kehittäminen vähitellen kokonaisuutta kasvattaen. Projektin aikana on mahdotonta saada aikaan jatkuvasti testattavia kokonaisuuksia ja säännöllisiä julkaisuja, jos tekninen ratkaisu ei tue sitä. Monissa projekteissa törmätään edelleen siihen, että ketterät toimintatavat ja seremoniat on omaksuttu, mutta viikoittain toteutettavaan testaukseen ei päästä, vaan se jää projektin loppuun. Muun muassa teknisen arkkitehtuurin, integraatioiden, kehitysputken ja käyttöoikeuksien vaikutukset ratkaisuun on syytä huomioida jo projektin alussa, jotta vähittäinen kehitys on mahdollista.

Jaa artikkeli:

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.