Uutiset

Skaalautuva ketterä kehittäminen täydentää perinteisiä toimintamalleja

Projektipäälliköillämme on laaja-alainen osaaminen projektihallinnan eri toimintamalleista. Lähes kaikilla konsulteillamme on ketterään kehittämiseen liittyviä sertifikaatteja, joista esimerkkeinä Scrum Master- ja SAFe-toimintamallin sertifikaatit. He toimivat useissa eri rooleissa asiakkaillamme, ja työskentelevät niin liiketoiminnan kuin kehityksenkin rajapinnoissa.

Kolmiosaisen blogisarjan ensimmäisessä osassa paneudumme skaalautuvan ketterän kehittämisen erityispiirteisiin ja hyötyihin.

Mihin tarpeisiin skaalautuva ketterä kehittäminen vastaa?

Kun yritysten järjestelmäkehityksessä siirryttiin käyttämään ketteriä menetelmiä, huomattiin tarve koordinoida kokonaisuutta organisaation laajuisesti aina liiketoiminnasta kehitykseen. Näin syntyi esimerkiksi Scaled Agile Framework, SAFe, joka on skaalautuvista ketteristä viitekehyksistä tällä hetkellä tunnetuin.

Toinen syy skaalautuviin rakenteisiin siirtymiselle on ollut se, että yritykset ovat siirtymässä projektimaisesta kehittämisestä (project based development) jatkuvaan tuotepohjaiseen kehittämiseen (product based development).

Projektimainen toteuttaminen perustui yksittäiseen tavoitteeseen ja sillä oli selkeä alku, toteutusvaihe sekä loppu. Tuotepohjainen kehittäminen ulottuu huomattavasti pidemmälle aikavälille.

Jos tuotepohjaista kehittämistä tarkastellaan ihmisten näkökulmasta, korostuvat siinä tiimit. Toimituskoneisto eli tiimien muodostama yhteenliittymä on olemassa pidemmän aikaa, ja se vastaa sovellusten/ohjelmistotuotteiden kehittämisestä, valmiiksi saamisesta ja ylläpidosta. Näin ollen jatkokehittämistä ja ylläpitoa palveleva rakenne voi säilyä jopa vuosien ajan. Verrattuna projektimaiseen tekemiseen, ohjelmiston tuntevat ammattilaiset ovat mukana kehitystyössä pidemmän aikaa ja käyttävät hyväkseen jatkuvasti kasvavaa asiantuntemustaan.

Organisaation näkökulmasta tuotepohjainen kehittäminen vaatii pysyvämmän kehitysorganisaation tai toimituskoneiston rakentamisen tiettyjen arvovirtojen ja ohjelmistotuotteiden ympärille. Toimituskoneisto kehittää ja ylläpitää ohjelmistotuotteita koko niiden elinkaaren ajan. Samat ketterät tiimit siis kehittävät ja ylläpitävät tiettyjä ohjelmistotuotteita, jotka tuottavat lisäarvoa yrityksen asiakkaille.

Ketterällä kehittämisellä tavoitellaan nopeampaa liiketoiminnallista hyötyä muuttuvassa maailmassa

Yksi ketterän toteuttamisen tärkeimmistä tavoitteista on saada pienempiä kokonaisuuksia nopeammin tuotantoon. Tähän pyritään siksi, että liiketoimintaorganisaatio alkaisi saada nopeammin hyötyä tehdystä kehitystyöstä. Yhteistyössä liiketoiminnan kanssa voidaan varmistua siitä, että tavoitteet vastaavat liiketoiminnan vaatimuksia, myös silloin kuin ne muuttuvat ympäristön muuttumisen seurauksena.

Tärkeää on huomata myös se, että skaalautuvaa ketterää kehittämistä johtaessa ei puhuta enää projektipäälliköistä. Konsulttien roolit muuttuvat, ja niiden mukaisesti tittelit saattavat olla esimerkiksi Epic Owner, Solution Manager, Product Manager, Product Owner, Release Train Engineer, Scrum Master tai Architect (kokonais- ja ratkaisuarkkitehdit).

Ketterä kehitys voidaan viedä organisaatiotasolle asti

Suomessa useita eri toimialoja edustavat yritykset ovat alkaneet käyttämään kehittämisessä skaalautuvan ketterän kehittämisen malleja. Pankki- ja vakuutusala ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Project-IT on ollut vahvasti mukana tässä kehityksessä, ja valtaosalla työntekijöistämme on SAFe-mallin sertifikaatteja. Asiantuntijoidemme skaalautuvan ketterän kehittämisen johtamiseen liittyvä osaaminen ja asiantuntemus on kattavaa, sillä he ovat työskennelleet näitä malleja käyttävillä asiakkaillamme jo useiden vuosien ajan monissa eri rooleissa.

Työssämme yhä vahvemmin näkyvä osa on muutosjohtaminen. Markkinoilla tapahtuva muutosvauhti kiihtyy entisestään, mikä vaatii toiminnan kehittämistä monen organisaation kohdalla.

Yritykset lähtevät usein siirtymään ketterään kehittämiseen  IT-organisaation toimesta. Seuraava askel on koko organisaation ketteröittäminen. Näissä organisaatioissa liiketoiminta- ja IT-organisaatiot integroidaan ketteriksi tiimeiksi.

 

Etsitkö osaajaa skaalautuvan ketterän kehittämisen johtamiseen? Autamme mielellämme kaikkiin aiheeseen liittyvissä kysymyksissä!

Ota yhteyttä:

Mikko Mölsä, mikko.molsa@project-it.fi, 044 300 1666

tai

Ville Luukkonen, ville.luukkonen@project-it.fi, +358 40 196 2310

Jaa artikkeli:

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.