SAP

SAPin HANA & S/4 HANA herättävät hämmennystä markkinoilla

Jokin saksalaisessa tavassa hoitaa asioita taitaa sopia meille Pohjolan ihmisille, sillä Suomi on yksi maailman ”sapettuneimmista” maista. Olen itse ollut tekemissä SAP ERPin kanssa jo vuodesta 2001, jolloin aloitin ensimmäisen merkittävän implementoinnin suurelle suomalaiskonsernille.

Tällä hetkellä SAP-maailmassa eletään uutta vaihetta, kun yritys pyrkii siirtämään aktiivisesti olemassa olevia asiakkaitaan uudistettuun tuoteperheeseensä. Tähän kuuluvat muun muassa HANA alusta ja S/4 HANA-sovelluskerros eri tuotteineen. SAP luo asiakkailleen HANAan liittyvää implementointipainetta ilmoituksellaan, että vuoden 2025 jälkeen yritys ei enää tue nykyistä ERP ohjelmistoaan (SAP ECC).

Uudistuksen toteutus on aloitettu jo viime vuosikymmenellä, jolloin HANA-alustaa markkinoitiin mullistavana innovaationa. Alustan ytimenä on tietokanta, joka ei enää tukeudu pelkästään perinteiseen relaatioiden hallintaan vaan niin sanottuun in- memory -toiminnallisuuteen. Alustan päälle on koko 2010-luvun aikana kehitetty vuotuisilla kehityspaketeilla sovelluskerrosta, jonka keskiössä on S/4HANA.

SAPin näkökulmasta kyseessä on täysin uusi lisensoitu tuotekokonaisuus, jonka tärkeimpänä kohderyhmänä ovat sen nykyiset asiakkaat. Markkinoinnin keihäänkärkiä ovat nopeus, tehokkuus, prosessien standardointi ja etenkin digitaalisen sydämen tarjoaminen jopa uuden liiketoiminnan kehittämiseksi. Asiakkaiden tehtäväksi jää arvottaa edelliset lupaukset. Tiivistetysti asiakkaiden täytyy kyetä ennen investointipäätöstä vastaamaan kahteen avainkysymykseen: miksi ja miten S/4 HANAn käyttöönotto tulisi toteuttaa.

S/4HANA-siirtymä kestää ajallisesti kauan ja on investoinniltaan merkittävä

Siirtymävaihe HANA-maailmaan kestää esiselvityksestä ylläpitoon suurilla ja keskisuurilla yrityksillä noin 2-3 vuotta. Niille yrityksille, jotka ovat jo nyt muutoksen käynnistäneet, esim. nykyisen SAP-tuen loppuminen ei merkitse mitään. Ne yritykset, jotka eivät ole vielä päättäneet kantaansa muutokseen, joutuvat ottamaan huomioon myös sen, ettei SAPilla ole mitään intressiä kehittää vanhaa poistuvaa ERPiään.

S/4 HANAn käyttöönottoon liittyvät investoinnit ovat merkittäviä. Haastetta aiheuttaa myös se, että eri toimialoilla on erilaisia käytäntöjä aina liiketoimintamalleista prosesseihin. Vanha ERP tarjosi 40 vuoden kehityksen jälkeen jopa 25 eriytettyä toimialaratkaisua. S/4HANAn kohdalla rönsyilyä on alusta saakka yritetty välttää kannustamalla asiakkaita prosessien yksinkertaistukseen eli standardointiin.

Lisäarvoa eriyttämisen muodossa SAP on toteuttanut lukuisten yritysostojen kautta. Ostolistalla on ollut esimerkiksi myyntiin, markkinointiin ja hankintoihin keskittyneitä yrityksiä, jotka laajentavat edelleen niin sanottua S/4HANA Enterprise Management-ydintä. Usein nämä liitännäiset ovat myös jo ”pilviaktivoituja”.

S/4 HANAn käyttöönotto vaatii mittavia muutoksia organisaatioissa

Tällä hetkellä jo SAPia käyttävät yritykset maksavat vuotuisina ylläpitokuluina isohkon siivun alkuperäisestä hankintahinnasta. SAP kehittää edelleen muun muassa näillä tuloilla uutta digitaalista kokonaisuutta, johon se ymmärrettävästi haluaa saada asiakkaansa mukaan.

Mitä S/4 HANA tarkoittaa yksittäisten yritysten kannalta? Itsestään selvä vastaus on, että ainakin suuria muutoksia. Moni yritys onkin jo varautunut niihin aloittamalla esiselvitykset.

S/4 HANA on uusi tuote ja poikkeaa merkittävästi edeltävästä ERPistä. Se ei esimerkiksi sisällä samaa toiminnallisuutta, ja itse muutos tulee teettämään organisaatioille valtavasti työtä. Ydinkysymys on se, miten kaikki nykyisessä SAPissa olevat tiedot siirretään uuteen. Jo perustietojen migrointi saattaa viedä vuoden. Syynä tähän ovat useimmiten niin sanotut yrityskohtaiset räätälöinnit, joita on kehitetty jopa vuosikymmenten aikana. Liiketoimintajohdon ja tietohallinnon pöydissä pohditaankin, onko HANA-maailmaan siirtyminen oleellista juuri omalle organisaatiolle, ja jos, kuinka se käytännössä tapahtuisi.

Case: Epäonnistunut järjestelmän käyttöönotto aiheutti vakavia puutteita
toimituksissa

Kotimainen lääketukkurimme aloitti S/4 HANAn tuotantokäytön syksyllä 2017. Yritys pyrki kulkemaan teknologiakehityksen harjalla ei ainoastaan uuden alustan ja sovelluskerroksen suhteen, vaan ottamalla käyttöön myös pilvipalvelut.

Käyttöönottoa edelsivät varmasti mittavat testausvaiheet. Alku oli varmasti jouhea, mutta ongelmat alkoivat oletettavasti kumuloitua perustietojen hallinnan vähyydestä. Muun muassa tuotteiden ja varastojärjestelmien välinen integraatio ei toiminut, minkä seurauksena tilatut lääkkeet eivät liikkuneet varastosta apteekkeihin eivätkä sairaaloihin.

Tuloksena oli toimitusjohtajan ja useiden avainhenkilöiden erottaminen. Toisaalla meille kaikille tuttu Haribo teki vuotta myöhemmin saman virheen; toimitusketjun välisten perustietojen hallinta epäonnistui vieläpä juuri ennen joulusesonkia. Esimerkit osoittavat, että järjestelmämuutoksissa on aina kyse huomattavan suurista asioista, jotka yritysten tulisi ottaa vakavasti.

Tällä hetkellä yritykset suhtautuvat S/4 HANAan hyvin eri tavoin. Osa ei halua olla kehityksen etunenässä vaan odottaa pikemminkin laajempaa käyttäjäkokemusta. Mitä pidemmälle päätösten kanssa odotetaan, sitä vaikeampaa käyttöönotto saattaa olla. Ennustan merkittävää osaamisvajetta, sillä 2-3 vuoden päästä meillä on globaalistikin puutetta niistä tekijöistä, jotka voivat toteuttaa hallitun ja toimivan muutoksen.

Muutoksen läpivientiin on useampiakin teitä, mutta samalla kun rakennetaan uutta, vanhaakin järjestelmää täytyy käyttää ja ylläpitää. Tämä on valtava ponnistus mille tahansa organisaatiolle.

Joissakin SAPn asiakasyrityksissä tutkitaan myös vaihtoehtoa S/4HANAlle. Kaikki on aina mahdollista, mutta tämäkin päätös edellyttää perusteellista esiselvitystä eli vastauksia kysymyksiin miksi ja kuinka.

 

Tarvitsetko lisätietoa S/4 HANAn esiselvitysvaiheesta? Haluatko keskustella käyttöönotosta? Autamme mielellämme!

Jaa artikkeli:

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.