Kansainväliset IT-projektit

Ketterän projektimallin jalkauttaminen kansainvälisessä organisaatiossa

Vesiputousmalli vai ketterää toimintaa? Kysymys askarruttaa liiketoimintajohtajia ja projektitoimistoja monissa yrityksissä edelleen. Molemmissa projektimalleissa on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta varsinkin ICT-teollisuuden valtavirta on jo siirtynyt ketteriin projekteihin, ja tulokset puhuvat puolestaan.

Ketterän projektimallin (Scrum, SAFe, Kanban, jne.) jalkauttaminen alkaa usein organisaation tarpeesta parantaa yrityksen kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta. Muutoksen alkuunpanijoina toimivat usein keskijohdon ja asiantuntijaorganisaation edustajat.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään business case -laskelmia ja toimintasuunnitelmia, joiden valmistumisen jälkeen aloitetaan ylemmän johdon lobbaus. Ilman ylemmän johdon sitoutumista muutoksen läpiviennin edellytykset heikentyvät dramaattisesti. Tämänhän me kaikki jo tiedämmekin, mutta miten ketterän toimintamallin jalkauttaminen globaalissa yrityksessä eroaa esimerkiksi kotimarkkinoilla toimivasta yrityksestä?

Ketteryys tutuksi ketterillä piloteilla

Kansainväliset yritykset ovat yleensä kooltaan suuria tai keskisuuria, ja isompaa laivaa on luonnollisesti hitaampi kääntää. Toisaalta ison yrityksen on helpompi pilotoida muutosta esimerkiksi maaorganisaatiossa tai pienessä tuotekehitysprojektin osassa. Ensimmäisten kahden tai kolmen pilottiprojektin jälkeen voidaan tehdä päätös laajemmasta jalkauttamisesta.

Globaalin toimintamallin muutoksen läpivienti vaatii johdon sitoutumisen lisäksi selkeän vision, strategian ja toteutussuunnitelman. Sidosryhmien määrän kasvaessa muutosagenttien ja koko organisaation välisen viestinnän suunnitteluun on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Henkilöstöä osallistava keskustelu, suunnittelu ja aktiivinen palautteen kerääminen pienentävät muutosvastarintaa.

Voittajajoukkueen rakentaminen

Kuten sanonta kuuluu: ”Sinulla voi olla hyvä idea, ja viidellä kilpailijallasi on sama idea. Jos sinulla on erittäin hyvä idea, niin kymmenellä kilpailijallasi on sama idea, mutta toteutus ratkaisee!” Tämä yrittäjyyden perussääntö on hyvä muistaa myös isoissa organisaatioissa. Hyvän ulkopuolisen ja kansainvälisesti kokeneen muutoskonsultin käyttö ja out-of-the-box -ajattelu onkin suositeltua toteutussuunnitelman rakentamisessa.

Kulttuurien väliset erot tulevat myös usein esille siirryttäessä hierarkisemmasta vesiputousmallista enemmän vastuuta ja toimintavaltuuksia projektitiimille delegoivalle ketterälle mallille. Johdolta ja muutosagenteilta vaaditaan hyvää organisaation dynamiikan tuntemusta ja empatiakykyä. Tärkeintä on huomioida projektiorganisaatiossa mukana olevien henkilöiden arvomaailma ja toimintamallit.

Taitava projektipäällikkö tai Scrum Master pystyy vaikuttamaan ratkaisevasti tiimin kykyyn työskennellä yhdessä sekä varmistamaan, että tiimin jäsenten kompetenssit ja sosiaaliset taidot muokkautuvat optimaaliseen suuntaan muutoksen edetessä. Kulttuurien törmätessä konflikteihin tulee suhtautua rakentavasti. Yrityksen monikulttuurisuus on voimavara ja erilaisuus tulee nähdä mahdollisuutena rakennettaessa voittavaa joukkuetta.

 

Kaipaatko projektijohtamisen asiantuntijaa globaaliin IT-projektiisi? Ota yhteyttä!

Mikko Mölsä

Myyntipäällikkö

mikko.molsa@project-it.fi

044 300 1666

Jaa artikkeli:

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.