Kansainväliset IT-projektit

Kansainvälisen asiakastoimitusprojektin onnistumisen edellytykset

Myynti on onnistunut tehtävässään, ja ensimmäiset samppanjapullot on korkattu! Projektitoimisto on tehnyt alustavan projektisuunnitelman yhteistyössä myynnin tukiorganisaatioiden kanssa. Parhaassa tapauksessa toimituksesta vastaava projektipäällikkö sekä osa projektitiimistä ovat olleet mukana jo tarjousvaiheessa, ja he ovat hyvin perillä tulevista haasteista. Näin suurimmilta yllätyksiltä vältytään, ja asiakastoimitusprojekti saadaan useimmiten onnistuneesti päätökseen.

On myös tilanteita, joissa on myyty tuote- ja palvelukokonaisuus, jota ei vielä ole olemassa. Näin tapahtuu usein muun muassa ilmailussa, kun lentoyhtiöt tekevät esisopimuksia valmistajien kanssa uudesta lentokonetyypistä sen ollessa vasta piirustuspöydällä. Usean vuoden viivästykset toimituksissa ovatkin tavanomaisia. Riittävä tilauskanta on tietysti hankittava ennen ratkaisevaa päätöstä massiivisia pääomia vaativan projektin eteenpäin viemiseksi, ja kaupalliset lentoyhtiöt toki tuntevat hyvin alan toimintamallin.

Monet suomalaiset vientiyritykset ovat hioneet organisaationsa huippukuntoon ja laatuvaatimuksia vastaavat toimitukset päätyvät asiakkaille luvatussa aikataulussa. Optimaaliseen lopputulokseen pääseminen on monen tekijän summa. Saumatonta yhteistyötä ja tiedon kulkua vaaditaan läpi koko organisaation. Vahvat matriisiorganisaatiot ovatkin tyypillisiä globaaleissa yrityksissä. Rakenne luo edellytykset kilpailukykyisten projektitiimien muodostamiselle, ja tarvittava osaaminen saadaan kohdistettua joustavasti oikeaan paikkaa oikeaan aikaan.

Onnistuneen asiakastoimitusprojektin läpivienti vaatii osaavan teknisen henkilöstön lisäksi myös intuitiota ja asiakkaan toiveiden tarkkaa kuuntelua. Asiakkaan edustajat ovat mukana esimerkiksi projektin ohjausryhmässä tai ketterässä toimitusprojektissa jopa tuotteen omistajana. Suomalaista yrityskulttuuria arvostetaan, koska asiakas pidetään hyvin informoituna projektin etenemisestä myös ongelmatilanteissa. Toimintatapaa voidaan sanoa jopa poikkeukselliseksi verrattuna muiden maiden yrityskulttuureihin.

Projektitiimin merkitys

Projektiorganisaatio toimii kuten yritys yrityksen sisällä. Ketterät projektimallit, vastuun ja päätöksenteon delegointi sinne missä tieto on edellyttää luottamusta ja johdon uskaltamista madaltaa organisaatiota parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Rohkeus sitouttaa asiakas osaksi toimitusprojektia sekä paikallisen henkilöstön ja globaalin vahvan matriisiorganisaation perusteella muodostetun projektitiimin saumaton yhteistyö luovat perusedellytykset asiakastoimitusprojektin onnistumiselle.

Kansainvälisessä yhteisössä tiimihenki ja perusta yhteistyölle luodaan yleensä normaalin työajan ulkopuolella. Yhteiset illanvietot antavat loistavat lähtökohdat monikulttuurisen ryhmän kanssakäymiselle yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ryhmähenkeä ja venymistä tarvitaankin usein. Sanotaan, että aika kultaa muistot, mutta kyllä projektitiimin jäsenet muistavat pitkään haasteellisimmat tilanteet, onnistumiset ja yhdessä vietetyn ajan. Projekteissa syntyy myös läpi elämän kestäviä ystävyyssuhteita ja hauskoja tarinoita maailman turuilta riittääkin usein kerrottavaksi seuraaville sukupolville.

 

Kaipaatko projektijohtamisen asiantuntijaa globaaliin IT-projektiisi? Ota yhteyttä:

Mikko Mölsä

Myyntipäällikkö

mikko.molsa@project-it.fi

044 300 1666

Jaa artikkeli:

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.