Teollisuuden IT-johtaminen

Kilpailun kiristyessä nopeus korostuu

Tietotekniikka on noussut digitalisaation myötä aivan keskeiseksi liiketoiminnan strategiseksi mahdollistajaksi – tai jopa sen muuttajaksi. Teollisuudessa tietotekniikka nähdään usein tukipalveluna. Sen pitäisi kuitenkin olla yksi keskeisistä liiketoiminnan osaamisalueista, jonka kehityskohteita analysoidaan yhdessä tietohallinnon kanssa.

Kun tietotekniikka tukee liiketoimintaa, pystyy yritys vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja mukautumaan niiden mukaan. Tämä edellyttää sitä, että yritysten järjestelmät, niiden yhteinen elinkaari ja tavoitetila nähdään kokonaisuutena. Kilpailun kiristyessä nopeus korostuu, ja niin palveluiden kuin ajantasaisen tiedon tulee olla käytettävissä jatkuvasti.

Tietohallinnon palvelun määrittely yhdessä liiketoiminnan kanssa

IT-palveluiden ja -ratkaisujen jatkuva kehittäminen on todella tärkeää, jotta muuttuviin asiakastarpeisiin vastaaminen sujuisi joustavasti ja nopeasti. Teollisessa tuotannossa on jo kauan käytetty prosessiautomaatiota ja robotiikkaa. Digitalisaation laajetessa tuotannon analytiikka, optimointi, suunnittelu ja ketterä päätöksenteko tehostuvat ja tilausviiveet ja -virheet poistuvat.

Tilausten käsittely ja toimitusketjun automatisointi nykyteknologialla tuo etuja paitsi yritykselle itselleen, myös sen toimittajille, alihankkijoille ja asiakkaille. Jos järjestelmät eivät myötäile liiketoiminnan muuttuvia tarpeita, kärsii siitä niin liiketoiminnan laatu kuin asiakaskeskeisyyskin. Laadun jatkuva monitorointi on mahdollista ketjuttaa digitaalisesti sekä tuotteen ja sen palvelun koko elinkaaren ajan.

Kehityshankkeissa tärkeällä sijalla ovat integraatiorajapinnat yrityksen olemassa oleviin järjestelmiin sekä yritysten välisiin ekosysteemeihin. Tiedon jakamisen pitää olla helppoa ja sama tieto saatavilla reaaliaikaisesti kaikilla. Niin yrityksen ulkoiset kuin sisäisetkin asiakkaat haluavat helppoutta palveluunsa. Järjestelmän mobiilihallinnan, tietoturvan, käytettävyyden ja toimintavarmuuden tulee olla mahdollisimman korkeatasoista.

Visuaalinen ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä asiakkaille, toimittajille ja työntekijöille on avainasemassa, kun luodaan vahvasti verkostoitunutta yrityskulttuuria.

Palveluiden johtamisen mallit ja ketterät menetelmät

Miten yksittäisistä palveluista ja hankkeista sitten siirrytään keskittyneempään tietohallinnon johtamiseen? Kun ennen järjestelmät räätälöitiin yrityksen prosessien mukaan, nykyisin prosessit tulee mukauttaa standardoitujen järjestelmien vaatimuksiin sopiviksi.

Selkeä strategialähtöinen toimintasuunnitelma sekä mittarit selkeyttävät palvelun tuottamista sekä hallintaa. Palvelu perustuu ITIL-hallintamalliin, jonka lisäksi voidaan ottaa mukaan muun muassa seuraavia käytäntöjä:

-modernia järjestelmäkehitystä nopeuttava DevOps

-palvelunhallinnan lähestymistapa VeriSM, joka on räätälöity tukemaan organisaatioita digitaalisten palvelujen tuottamisessa

SAFe (Scaled Agile Framework) on skaalattu, ketterä ja kattava toimintamalli tuote- ja ohjelmistokehityksen hallinnointiin.

-SIAM (palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä).

Palvelunhallinnan ulkoistaminen kokeneelle asiantuntijalle

Mahdollisuuksien ja toiveiden ristitulessakin tietohallintapalvelun johtajan on pystyttävä viestimään ymmärrettävästi sekä liiketoiminnan, henkilökunnan että kumppanien kanssa. Digitaalinen murros globaalissa toimintaympäristössä edellyttää ammattimaista kumppanuuksien, resurssien sekä tiedon hallintaa.

Tietohallintoon tarvitaan uusia resursseja kehittämään uutta tai jatkamaan vanhan palvelun ylläpitoa, jotta omat resurssit pääsevät suunnittelemaan tulevaa. Usein resursseja on kuitenkin käytössä rajallisesti, jolloin niiden irrottaminen ydintoiminnoista olisi liian riskialtista liiketoiminnan sujumisen kannalta. Tällöin Project-IT tarjoaa apua niin projektipäällikön, arkkitehdin kuin palvelupäällikönkin rooleihin asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaisesti.

Project-IT:n kokeneiden asiantuntijoiden vahvuuksia ovat asiakasrajapinnan hallinta, liiketoimintaprosessien osaaminen, tuotantomenetelmät ja -teknologiat, monikulttuurisuusvalmiudet ja kielitaito sekä dokumentointi ja liiketoimintatiedon hallinta.

Pia Hemminki
Johtava konsultti

Kaipaatko IT-johtamisen asiantuntijaa? Ota yhteyttä!
Mikko Mölsä
Myyntipäällikkö
044 300 1666
mikko.molsa@project-it.fi

Jaa artikkeli:

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.