Parhaat projektinhallintamallit

Kolme syytä, miksi jokainen yritys tarvitsee IT-arkkitehdin

1. IT-arkkitehti vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn

Jo oman kännykkämme ja tietokoneen käytön perusteella on selvää, että maailma kehittyy tällä hetkellä valtavalla nopeudella. Uusia sovelluksia syntyy kiihtyvällä tahdilla ja niiden tuottama tietomäärä lisääntyy eksponentiaalisesti. Teknologinen ympäristö, jossa olemme mukana niin kuluttajina kuin yrityksinä, vaikuttaa jokaisen yrityksen toimintaan.

Nopeat syklit ja kvartaalitalouden vaatimukset aiheuttavat myös sen, että yrityksissä haetaan nopeita voittoja pitkäkestoisen suunnittelutyön sijaan. On toki tärkeää olla ensimmäisten joukossa esimerkiksi sovellusten julkaisijana ja saavuttaa markkinaykkösen paikka, mutta yhtä tärkeää on pohtia, kuinka aseman voi säilyttää.

Kasvavien asiakasvaatimusten ja -odotusten myötä IT-arkkitehtuurin ajantasaisuuteen ja kehityskelpoisuuteen täytyy kiinnittää jatkuvasti huomiota, sillä yrityksen palvelut ja tuotteet ovat riippuvaisia toimivasta yritysinfrastruktuurista. Maailma oli täysin erilainen esimerkiksi kaksikymmentä vuotta sitten, joten vanhat suunnitelmat eivät yksinkertaisesti vastaa tämän päivän vaatimuksia. Nykyinen kilpailu vaatii tuekseen toimivat ja kehityskelpoiset järjestelmät.

2. Yrityksen tulos on riippuvainen IT-arkkitehtuurista

Toimivalla IT-arkkitehtuurilla on positiivinen vaikutus yrityksen taloudelliseen tulokseen. Taitava arkkitehti osaa arvioida ennakkosuunnitelmia sen perusteella, onko niiden avulla mahdollista päästä toivottuun lopputulokseen. Hän tunnistaa ennakkosuunnitelmista myös ne seikat, joihin on vaikea vaikuttaa myöhemmin tai joita on mahdotonta muuttaa jälkikäteen.

Lisäksi osaava IT-arkkitehti näkee sen, mihin kannattaa missäkin vaiheessa panostaa. On tilanteita, joissa softa täytyisi saada valmiiksi nopeasti ja edullisesti. Riskinä on se, että silloin mahdollisuudet järkevänhintaiseen jatkokehitykseen ovat heikot. Usein on monin verroin tuloksellisempaa ja tuottavampaa panostaa kehitystyöhön heti alkumetreiltä saakka, jotta jatkokehitysmahdollisuudet saadaan säilytettyä mahdollisimman hyvinä.

IT-arkkitehtien ammattitaitoon kuuluu sen varmistaminen, että sisäisessä laadussa ja kehityskustannuksissa pysyy järkevä tasapaino. Tämä tarkoittaa järjestelmien kestävyyttä ja myöhempääkin ylläpidettävyyttä. Parhaimmillaan IT-arkkitehdin työ vaikuttaa siis ennaltaehkäisevästi toimimattomiin ja tuloksettomiin investointeihin ja kuluihin.

3. IT-arkkitehti on yrityksen sisäinen sillanrakentaja

IT-arkkitehdit nähdään usein puhtaasti ”teknologiajamppoina” tai ”nörtteinä”. Kuva on siinä mielessä virheellinen, sillä alan ammattilaisilla on aito halu ja kyky ymmärtää liiketoimintaa.

Suuri osa työtä on sisäistä sillanrakennusta eli sidosryhmien yhteen saattamista, vuoropuhelua ja niiden askelten luomista, joilla tavoitteet saavutetaan yhdessä.

Tuloksena yrityksen liiketoimintaa ja tekniikkaa edustavat ihmiset puhuvat samaa kieltä, jolloin yhteistyökin helpottuu. Teknisten asioiden lisäksi arkkitehteihin kannattaa olla yhteydessä kaikissa liiketoimintaan vaikuttavissa päätöksissä.

Jaa artikkeli:

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.