Parhaat projektinhallintamallit

SAFe sitouttaa jatkuvaan kehittämiseen

Kun laajojen ja monitahoisten kehityshankkeiden parissa työskentelevä yritys haluaa ketteröittää toimintaansa, tarjoaa SAFe (Scaled Agile Framework) toimintamalli apua.

”SAFe on vapaasti saatavilla oleva viitekehys ketterien menetelmien skaalaamiseen suurempiin organisaatioihin ja hankkeisiin. SAFessa keskitytään jatkuvaan kehitykseen ja arvovirtojen hallintaan yksittäisten projektien sijaan. SAFessa yhdistyy parhaiksi havaitut ketterien kehityshankkeiden toimintamallit ja lukemattomista isoista organisaatioista kerätyt käytännöt, joiden avulla on mahdollista välttää isoille hankkeille tyypilliset sudenkuopat”, kertoo Project-IT:n arkkitehti ja SAFe-konsultti Dan Silfvast.

SAFen käyttöönotto on laajamittainen muutosprosessi. Muutoksen käynnistämiseksi ja sen aikaansaamiseksi tarvitaan organisaation vahva tuki, joka syntyy joko kriisin kautta, jolloin muutos on pakko saada aikaiseksi, tai vahvan muutosjohtajan avulla.

”Oleellista käyttöönoton onnistumiselle on varmistaa, että muutokselle on vahva tuki yrityksen johdolta ja yksiköiden johtajilta. Johdon tuki muutokselle ja uudelle tavalle toimia on keskeistä niin mallin käyttöönotossa kuin toimivuudessakin”, Silfvast sanoo.

Samlinkin SAFeistus onnistui ilman notkahduksia

Project-IT:n asiakkaista erityisesti finanssialan palvelutalo Samlink on panostanut vahvasti SAFen hyödyntämiseen. Samlinkin vuoden 2015 suuressa organisaatiomuutoksessa huomioitiin SAFe ja sen vaativat roolit, joihin löydettiin toimintamallin edellyttämät avainhenkilöt.

”Kun muutoskonsultit olivat kouluttautuneet SAFeen, pystyivät he kouluttamaan sisäisesti oman organisaatiomme työntekijöitä. Koulutusten lisäksi meillä oli ulkoinen konsultti yrityksemme muutoksen edistäjien tukena ja apuna”, kertoo Samlinkin osaamiskeskuksen johtaja Sami Suuronen.

Koko organisaation valjastaminen uuteen toimintamalliin on iso projekti, jonka tuoksinassa oli varauduttu myös mahdollisiin haittavaikutuksiin. “Missään kohdassa ei kuitenkaan tullut odotettua notkahdusta, jolloin joko liiketoiminnallinen tulos tai laatu olisivat laskeneet vahvoista muutoksista johtuen. Itse asiassa asiakaspalaute toimituksista ja yleinen laatu ovat parantuneet alusta lähtien”, Suuronen vakuuttaa tyytyväisenä.

Toteutusjunien avulla kohti päämäärää

SAFe-toimintamallin ytimessä ovat tiimien yhteisen suunnan varmistavat ketterät toteutusjunat ja niiden suunnitteluun, valmisteluun, liikkeellelaskuun ja kuljettamiseen liittyvät käytännöt. SAFe:n käyttöönotto organisaatiossa etenee vaiheittain muutosagenttien ja johdon koulutuksesta osaamiskeskuksen perustamiseen ja arvovirtojen määrittelemisestä ensimmäinen toteutusjunan käynnistämiseen.

”Perustasolla SAFe-malli laajentaa perinteisiä tiimitason ketteriä menetelmiä hanketasolle, jossa useamman tiimin toimintaa ohjataan toteutusjunan avulla, sekä suunnitellaan pidemmän aikavälin toimintaa useamman kehityssprintin kattavilla osioilla (Program Increment). Kun ensimmäinen toteutusjuna on kunnolla toiminnassa, voidaan toimintaa laajentaa useampaan junaan ja portfoliotasolle”, Dan Silfvast kertoo.

Large solution -taso laajentaa SAFe-mallia kattamaan suuremman mittakaavan ratkaisuja, joissa on mukana useampia toteutusjunia ja ulkoisia toimittajia. Malli kattaa myös korkeamman tason arkkitehtuurin ohjauksen ja ratkaisun määrittelyn.

”Olen urani aikana ehtinyt kokeilla monenlaisia toimintamalleja kaaosmallista SAFeen. Mikään toimintamalli ei itsessään ratkaise mitään, vaan olennaista on se, miten malli omassa organisaatiossa implementoidaan tekemiseen. Samlinkilla olemme jo kolmen vuoden ajan panostaneet vahvasti SAFeen. Jopa toimitilamme on muutettu SAFe-yhteensopivaksi, sillä yksi kerros on valjastettu suunnittelutilaksi. Mallin toteuttamisessa on mukana 250-300 ihmistä, ja kuljetamme kahta junaa”, kertoo Samlinkin Sami Suuronen.

Samlinkin SADE = SAFe + ITIL

Samlink on yhdistänyt SAFe- ja ITIL-pohjaisen suunnittelun omaksi SADE-mallikseen. Kolmen vuoden aikana niin Samlinkin johto kuin henkilöstökin on koulutettu ja sitoutettu SAFen saloihin. Muutostilanteet eivät ole koskaan helppoja, ja muutosvastarintaa on odotettavissa. Samlinkillakin sitä vielä kolmen vuoden jälkeen jossain määrin löytyy.

”Muutosta tukemassa on ollut sitoutunut johto sekä joukko innokkaita muutosagentteja. Yhdessä olemme vieneet muutosta eri tasoille johdosta tiimitasolle. On ollut hieno huomata olevamme jo siinä vaiheessa, että kaksipäiväisissä suunnittelupalavereissa näkyy innostus, ja heitellään ideoita, miten mallia voisi vielä paremmin toiminnassamme hyödyntää.”

Ensimmäinen vuosi oli oppimista. ”Toimintakulttuuri on hitaasti muuttuva asia. Voit saada ihmiset toimimaan uuden mallin mukaisesti, mutta ajattelun muutos vie aikaa. Vuosien aikana juurtuneiden mallien muuttaminen ottaa aina oman aikansa. Toisaalta joka päivä opimme lisää, mikä tekee työpäivistä ja kehittämisestä mielenkiintoista”, Sami Suuronen summaa.

Jaa artikkeli:

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.