Uutiset

Tosiasiat toimivat projektinhallinnassa

Suomen valtio laittaa it-hankkeisiin ja ohjelmistojen maksuihin pari miljardia euroa vuodessa. Valmista ei tahdo syntyä missään suunnalla ja kroonisena ongelmana on kaikilla tahoilla ylisuuret hankekulut ja tehottomuus.

Samat asiat leimaamat myös yksityispuolen hankkeita: miljoonien arvosta hitautta, tehottomuutta ja joustamattomuutta. Mistä tällainen yhteinen piirre kertoo ja miten tehottomat projektit saadaan vaihdettua tehokkaiksi? Paras keino on ryhtyä tarkastelemaan tosiasioita.

Kaksi seikkaa unohtuu usein, kun IT-projekti käynnistetään: suunnittelu projektikokonaisuuden läpiviemisestä ja se, että projektin suorittavat ihmiset – eivät projektimallit. Nämä ovat onnistumisen kannalta kaksi tärkeintä tosiasiaa.

Jokainen, joka on ollut tekemisissä projektihallinnan kanssa on törmännyt vesiputosmalliin ja ketterän kehityksen projektimalleihin. Kummassakin on puolensa, mutta ihmisistä riippuen toinen tapa tuppaa saada osakseen enemmän huomiota.

Projektia käynnistettäessä avainhenkilöt ovat saattaneet juuri käydä kuuluisan gurun scrum–opissa. Usko uuden joustavan metodin vaikutukseen elää koko organisaatiossa ja visio hankkeen valmistumisesta saattaa olla hetkellisesti voimakas.

Toisessa ääripäässä ovat turvallisuushakuiset päättäjät, joilta löytyy 200-sivuinen vesiputousmalliin nojaava projektihallintaopus tueksi kaikkiin tilanteisiin. Silti projektiin on saatettu resursoida ketterästi työskentelevä porukka ja projekti itsessäänkin tukee sprinteissä kulkevaa sovelluskehitystä. Projektista saattaa siis löytyä pahoja ristiriitoja heti alkumetreiltä.
Olisiko siis viisainta valita joustava malli ihmisten mukaan ja hakea tehoja tarkastelemalla asioita kyvykkyyksien ja riittävän realististen mittareiden kautta. Paras projektimalli on useimmiten kytköksissä salkunhallintaan ylipäätään ja sitä kautta liiketoiminnan visioon ja yrityksen strategiaan.

Ihmiset tekevät projektin

Projektipäällikön näkökulmasta projektiin valittava projektihallinnan malli on aina kiinnostava. Projektipäällikkö näet jää aina valitun menetelmän kanssa yksin. Hän soveltaa sitä niin, kuin oma aika ja ymmärrys sallivat. Valveutuneissa yrityksissä menetelmävastaavat ovat onneksi projektipäällikön apuna.

Jos projektipäälliköllä ei ole kokemusta tai luottamusta omaan ja tiiminsä osaamiseen, pyrkii menetelmä ohjaamaan toimintaa. Tähän nähden paras projektihallintamalli onkin mukautuva ja sellainen, että se ohjaa resurssit huomioiden kohti oikeaa lopputulosta.

Oikein käytettynä ketterät menetelmät tuovat hyviä asioita sovelluskehitystyöhön. Lisäksi tarvitaan kuitenkin toimintamallia, jolla kokonaisuuksia pystytään hallitsemaan ja mittaamaan.

Koska kehitystyötä tekevät ihmiset, edellyttää kehitystyö myös oikea-aikaista viestintää, henkilöstön koulutusta ja markkinointitoimenpiteitä.

Miettiessäsi projektienhallintamallia ja kehityksen ketteröittämistä, huomioi ainakin seuraavat asiat:
• Miten pystyt todentamaan projektien arvon liiketoiminnallesi?
• Miten pidät asiakkaana hanskassa hankkeen, jossa toimittajilla on omat kehitysmenetelmänsä ja toimintatapansa?
• Miten varmistat, että muutokset projektien ohjausmallissa jalkautuvat koko organisaatioon.
• Miten pidät projektin ihmisen kokoisena, vaikka hanke tuntuu karkaavan ylisuuriin mittasuhteisiin

Kiistattoman tärkeässä roolissa ovat aina ohjausryhmä tai tilaajat. Heidän tulee tietää, mitä ollaan synnyttämässä ja minkälaista organisaation elämä projektin jälkeen. Jokainen projekti on aina muutos, jossa kehitetään uusia ja entistä parempia tapoja toimia.

Tutustu Project-IT:n Mukautuva projektinhallinta -malliin.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin tulemme kertomaan Sinulle lisää.

Jaa artikkeli:

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.