Uutiset

Viisi vinkkiä parempaan lomaan!

Jotta Sinä voisit lomailla levollisin mielin, tarkista projektiesi kesäkunto nyt!
Tällä viiden kohdan tarkistuslistalla varmistat, että voit levollisin mielin lähteä kesälomailemaan.

1. Onko projekteillesi suunniteltu tehtäviä suoritettavaksi lomakauden aikana?

Kaikkien projektien osalta kesälomatauko ei ole mahdollinen, vaan asioita on saatava eteenpäin myös lomakaudella. Varmista, että avainresurssien kesälomasuunnitelmat on huomioitu projektisuunnitelmissa esim. varamiesjärjestelyin. Varmista myös, että kesänaikaiset projektien tuki-, seuranta ja eskalaatiomahdollisuudet on hoidettu. Varmista, että projektiesi toimittajilla ja yhteistyökumppaneilla on tiedossa kesäajan suunnitelmanne ja teillä tieto heidän varajärjestelyistään kesän ajalle.

2. Mitä projekteja on alkamassa kesälomien jälkeen?

Ennen kesälomaa on hyvä tehdä välitarkistus käynnissä olevien projektien kokonaistilanteeseen sekä siihen mitä kaikkea syksyllä tapahtuu.  Onko kevät-/kesäkauden projektien mahdollisilla aikataulumuutoksilla vaikutusta syksyn työtilanteeseen? Mitä uusia projekteja on suunniteltu alkavaksi syksyllä?

3. Millainen resurssitilanne on syksyn projekteja ajatellen?

Jotta syksyllä aloitettavat projektit ja hankkeet saadaan joutuisasti aloitettua, on syytä tarkistaa, että projekteille ja hankkeille on jo nimetty vastuuhenkilöt. Jos resurssitilanne tuntuu hankalalta, vielä ehtii hankkia vaikka ulkopuolista apua. Onko uusille alkaville projekteille jo nimetty projektipäälliköt? Riittävätkö sisäiset resurssit vai kannattaisiko selvittää ulkopuolisen avun mahdollisuudet?

4. Sisältävätkö syksyn suunnitelmat uusia projekteja joissa tarvitaan ulkopuolisia toimittajia?

Muistathan huomioida omien projektiresurssiesi lisäksi, että tarvitset resursseja myös vaatimusmäärittelyjen ja tarjouspyyntöjen tekemiseen sekä mahdollisten kilpailutusten toteuttamiseen. Myös kilpailutuksissa voit keventää oman organisaatiosi työkuormaa antamalla osan työkuormasta ulkopuolisen ammattilaisen hoidettavaksi.

5. Millaisessa tilassa projektisalkkusi kokonaisuudessaan on?

Ylläoleviin kysymyksiin saattaa olla hankalaa ja aikaavievää hankkia vastauksia, jos projektisalkunhallinnan menetelmissä tai työkaluissa on parantamisen varaa. Olisiko syksyllä oikea aika nostaa projektien ja salkunhallintasi uudelle tasolle?

Project-IT toivottaa Sinulle rentouttavaa kesälomaa! Olemme valmiita tarjoamaan ammattitaitoista apua Sinulle loman jälkeen alkavissa uusissa haasteissa!

Jaa artikkeli:

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.